Software pro navrhování a analýzu železobetonových konstrukcí

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

MKP program RFEM pro statické výpočty tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, prutů (nosníků), těles a kontaktních prvků.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro statické výpočty prutových konstrukcí má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové, rámové a příhradové konstrukce je ovládání programu snadné. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty železobetonových konstrukcí.

Posouzení železobetonových prutů a ploch

Přídavný modul CONCRETE pro RSTAB provádí všechna nezbytná posouzení železobetonových prutů. Přídavný modul RF-CONCRETE pro RFEM umožňuje kromě navrhování prutů také posouzení železobetonových ploch.

Posouzení železobetonových sloupů

Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns provádí posouzení mezního stavu únosnosti obdélníkových nebo kruhových železobetonových prvků namáhaných tlakem. Při posouzení se uplatňuje metoda modelových sloupů (metoda založená na jmenovité křivosti).

Nelineární posouzení železobetonu

Přídavný modul RF-CONCRETE NL provádí fyzikálně a geometricky nelineární výpočet plošných a prutových železobetonových prvků. Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect umožňuje analytický výpočet deformací plošných konstrukcí ze železobetonu.

Posouzení na protlačení

Přídavný modul RF-PUNCH Pro slouží k posouzení odolnosti bodově nebo liniově podepřených ploch proti protlačení.

Posouzení podle různých norem

Následující rozšíření modulů umožňují posoudit železobetonové konstrukce podle norem různých zemí:

Posouzení základů

V přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro lze na základě reakcí spočítaných v hlavním programu navrhnout jednoduché, kalichové nebo blokové základy.

Posouzení předpjatého betonu

Přídavné moduly RF-TENDON a RF-TENDON Design umožňují posoudit předem a dodatečně předpjaté železobetonové nosníky.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Produktové video (EN): Jak fungují programy Dlubal Software při návrhu a posouzení konstrukcí z vyztuženého a předpjatého betonu?

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Železobetonové konstrukce v programech Dlubal Software