Software pro navrhování a analýzu železobetonových konstrukcí

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

Program RFEM pro statické výpočty představuje základ modulární skladby celé programové rodiny. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové nebo rámové konstrukce je jeho ovládání ještě snažší. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty železobetonových i masivních konstrukcí.

Posouzení železobetonových prutů a ploch

Přídavný modul CONCRETE programu RSTAB provádí všechna nezbytná posouzení železobetonových prutů. Přídavný modul RF-CONCRETE programu RFEM umožňuje kromě analýzy prutů také posouzení železobetonových ploch.

Posouzení železobetonových sloupů

Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns provádí posouzení mezního stavu únosnosti pro obdélníkové nebo kruhové stavební dílce namáhané tlakem podle metody modelových sloupů (metody založené na jmenovité křivosti).

Nelineární posouzení železobetonu

Přídavný modul RF-CONCRETE NL provádí fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky. Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect umožňuje analytický výpočet deformací plošných konstrukcí ze železobetonu.

Posouzení na protlačení

Přídavný modul RF-PUNCH Pro slouží k posouzení odolnosti proti protlačení pro plochy podepřené bodově nebo liniově.

Posouzení podle různých norem

Následující rozšíření modulů umožňují posouzení železobetonových konstrukcí podle norem různých zemí:

Posouzení základů

V přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro je možné na základě spočtených reakcí v hlavním programu navrhnout jednoduché, kalichové nebo blokové základy.

Posouzení předpjatého betonu

Přídavné moduly RF-TENDON a RF-TENDON Design umožňují posouzení předem napínaných a dodatečně předpjatých železobetonových prutů.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Produktové video (EN): Jak fungují programy Dlubal Software při návrhu a posouzení konstrukcí z vyztuženého a předpjatého betonu?

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Projekty zákazníků | Železobetonové konstrukce