Software pro navrhování a analýzu dřevěných konstrukcí

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

Program RFEM pro statické výpočty představuje základ modulární skladby celé programové rodiny. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové nebo rámové konstrukce je ovládání programu ještě snažší a lze jej používat pro statické výpočty a návrhy dřevostaveb.

Posouzení dřevěných prutů podle různých norem

Následující přídavné moduly provádí všechna charakteristická posouzení únosnosti, stability a použitelnosti dřevěných konstrukcí.

  • RF-/TIMBER Pro (včetně požární odolnosti) podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) a SIA 265 (Švýcarská norma)
  • RF-/TIMBER AWC (včetně požární odolnosti) podle ANSI/AWC NDS-2012 a ANSI/AWC NDS‑2015 (Normy USA)
  • RF-/TIMBER CSA podle CSA 086-14 (Kanadská norma)
  • RF-/TIMBER NBR podle NBR 7190:1997 (Brazilská norma)
  • RF-/TIMBER SANS podle SANS 10163-1:2003 a SANS 10163-2:2001 (Jihoafrické normy)

Posouzení vícevrstvých ploch

Přídavný modul RF-LAMINATE provádí analýzu průhybu a napětí pro vrstvené plochy (například desek z křížem lepeného dřeva).

Posouzení přípojů

Zde naleznete přídavné moduly pro posouzení ocelových a dřevěných přípojů.

Samostatné programy RX-TIMBER

Samostatné programy skupiny RX-TIMBER umožňují posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti podle Eurokódu 5 pro různé stavební prvky.

Projekty zákazníků | Dřevěné konstrukce