Software pro navrhování a analýzu dřevěných konstrukcí

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

Program RFEM pro statické výpočty představuje základ modulární skladby celé programové rodiny. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Zároveň umožňuje vytvářet smíšené konstrukce a modelovat tělesa a kontaktní prvky.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové nebo rámové konstrukce je ovládání programu ještě snazší a lze jej používat pro statické výpočty a návrhy dřevostaveb.

Posouzení dřevěných prutů podle různých norem

Následující přídavné moduly provádí všechna charakteristická posouzení únosnosti, stability a použitelnosti dřevěných konstrukcí.

  • RF-/TIMBER Pro (včetně požární odolnosti) podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) a SIA 265 (švýcarská norma)
  • RF-/TIMBER AWC (včetně požární odolnosti) podle ANSI/AWC NDS-2012 a ANSI/AWC NDS‑2015 (normy USA)
  • RF-/TIMBER CSA podle CSA 086-14 (kanadská norma)
  • RF-/TIMBER NBR podle NBR 7190:1997 (brazilská norma)
  • RF-/TIMBER SANS podle SANS 10163-1:2003 a SANS 10163-2:2001 (jihoafrické normy)

Posouzení vícevrstvých ploch

Přídavný modul RF-LAMINATE provádí analýzu průhybu a napětí u vrstvených ploch (například u desek z křížem lepeného dřeva).

Posouzení přípojů

Zde naleznete přídavné moduly pro posouzení ocelových a dřevěných přípojů.

Samostatné programy RX-TIMBER

Samostatné programy ze skupiny RX-TIMBER umožňují posoudit různé stavební prvky na únosnost, použitelnost a požární odolnost podle Eurokódu 5.

Dřevěné konstrukce v programech Dlubal Software