Software pro statické výpočty dřevěných konstrukcí

Statické výpočty dřevěných konstrukcí

Dlubal programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty představují efektivní řešení pro statické výpočty a posouzení 2D a 3D konstrukcí ze dřeva. Využijte tento software pro dřevěné vazníky, dřevěné rámy, příhradové vazníky, lepené lamelové dřevo, dřevěné sendvičové panely a mnoho dalšího.

Při navrhování jednoduchých i složitých dřevěných konstrukcí máte řadu nejrůznějších možností, ať už se jedná o prutové konstrukce nebo plošné prvky, jako například desky z křížem lepeného dřeva.

 • Membránové zastřešení
  Lepené lamelové dřevo a ocel je ideální kombinací materiálů u řady zajímavých projektů. Příkladem může být membránové zastřešení tribuny na břehu Labe v Drážďanech pro více než 200 000 diváků.

  Program RFEM je ideální pro statiky, kteří potřebují efektivně provádět statické výpočty membránových konstrukcí ze dřeva a oceli.
  Buďte také vy spokojeným uživatelem programu RFEM!

  Projekt zákazníka | Membránové zastřešení

 • Schodišťová konstrukce
 • Lávka pro pěší

  Mnoho uživatelů se při výpočtu a posouzení dřevěných mostů spoléhá na osvědčený statický program RFEM (MKP) nebo RSTAB (prutové konstrukce) od Dlubala.

  Dřevěné mosty mají dlouhou tradici a zejména v posledních letech se těší stále větší oblibě. Kromě velké využitelnosti, hospodárnosti a mnohotvárnosti hovoří pro stavbu dřevěných mostů především udržitelnost dřeva jako materiálu.

  Pokud chcete také navrhovat mosty, jsou programy od Dlubala vašimi spolehlivými pomocníky.

  Projekt zákazníka | Lávka pro pěší

 • Dřevěná budova
 • Kupole
 • Rozhledna ze dřeva a oceli
 • Dřevěná střešní konstrukce
 • Administrativní budova
 • Dřevěná střešní konstrukce

Statické výpočty konstrukcí MKP

Úspěšný program RFEM 6 pro statické výpočty společnosti Dlubal tvoří základ modulárního programu, který můžete přizpůsobit a kombinovat podle vašich přesných požadavků. V hlavním programu RFEM můžete zadávat konstrukce, materiály a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Navíc v něm můžete vytvořit smíšené konstrukce stejně jako tělesa a kontaktní prvky.

Přidejte se k našim nadšeným zákazníkům!

Statické výpočty prutových konstrukcí

Pokud potřebujete řešení speciálně pro prutové konstrukce, použijte program RSTAB 9 pro prostorové prutové konstrukce. Vzhledem k jeho specializaci je použití ještě snazší než MKP program RFEM. Tento program je již mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty a posouzení modelů čistě prutových konstrukcí.

Posouzení prutů podle různých norem

Vyberte addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9, aby pruty zůstaly stabilní a bezpečné. Addon posuzuje dřevěné pruty v mezním stavu únosnosti a použitelnosti podle následujících norem

 • European Union EN 1995-1-1:2010 (Eurokód 5)
 • Switzerland SIA 265:2015-08 (švýcarská norma)
 • United States ANSI/AWC NDS:2018 (americká norma)
 • Canada CSA 086 (kanadská norma)
 • People's Republic of China GB 50005 | 2017-11 (čínská norma)

Tvorba, analýza a vyhodnocení modelu budovy

Addon Model budovy pro RFEM 6 umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Velkou výhodou je, že podlaží lze následně všelijak upravovat. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Zohlednění fází výstavby

Sledujte proces výstavby s addonem Analýza fází výstavby (CSA) pro program RFEM 6. V programu RFEM tak lze zohlednit průběh stavebních procesů konstrukcí (prutových, plošných a objemových). Vyvarujte se případných chyb při výpočtu celých modelů. Ty mohou snadno nastat, když nevezmeme v úvahu vliv stavebního procesu. S tímto užitečným addonem, můžete analyzovat vlivy a zohlednit je i ve statickém výpočtu.

Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence (AI)

Dvoudílný addon Optimalizace a odhad nákladů / Odhad emisí CO2 pro RFEM 6 / RSTAB 9 je vaším spolehlivým partnerem pro optimalizaci modelu. Na jedné straně vám to pomocí technologie umělé inteligence (AI) optimalizace rojem částic (PSO) poskytne vhodné parametry pro parametrizované modely a bloky, aby byla splněna běžná optimalizační kritéria. Na druhé straně tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Posouzení vícevrstvých ploch (např. CLT)

Addon Vícevrstvé plochy pro RFEM 6 vám umožňuje zadávat vícevrstvé skladby ploch. Posouzení vícevrstvých ploch jako křížem lepeného dřeva lze provádět v addonu Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9.

Posouzení dřevěných spojů

Pro posouzení spojů v ocelových a dřevěných konstrukcích je k dispozici řada přídavných modulů.

Samostatné programy RX-TIMBER

Seznamte se se samostatnými programy RX-TIMBER. Slouží k posouzení různých konstrukčních prvků na mezní stav únosnosti, použitelnosti a na požární odolnost podle Eurokódu 5.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů budov s programy RFEM nebo RSTAB můžete použít celou řadu různých rozhraní.

Použijte webové služby (programovatelná rozhraní) pro čtení a zápis požadovaných údajů z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je jedním ze základních pilířů filozofie společnosti Dlubal. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Modely ke stažení

Modely ke stažení

Zde najdete ke stažení řadu modelů dřevěných konstrukcí, které můžete využít k procvičování nebo pro své projekty.


Online manuál | RFEM 6

Manuály

Úžasná podpora

„Tento software je skvělý; zvládá vše, co jsme potřebovali. To ale ještě převyšuje úžasná zákaznická podpora, kterou Dlubal poskytuje. Nejen, že jsou odpovědi vždy k věci, ale přicházejí také včas.“

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 14. června 2023 16:00 - 17:00 CEST

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Webinář 15. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. června 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 22. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 29. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Webinář 29. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR