Dynamické analýzy

Addony pro dynamické analýzy

  • EC 8

Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9

Pracovali jste již s addonem Modální analýza? Umožňuje vám rychle a snadno analyzovat vlastní frekvence a vlastní tvary prutových, plošných a objemových modelů.

Přáli byste si urychlit zadávání hodnot? Máme pro vás dobrou zprávu: Všechny potřebné vstupní hodnoty se přebírají přímo z programu RFEM/RSTAB. K dispozici máte dále výkonné řešiče vlastních čísel (např. Lanczos, iterace podprostoru atd.), které umožňují stanovit až 9 999 vlastních čísel.

Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9

Chcete ve svém projektu provést analýzu zemětřesení? Pak je addon Analýza spektra odezvy pro vás to pravé. Pomocí metody multimodální analýzy spektra odezvy provádí program analýzu zemětřesení, aby byl váš projekt i v případě mimořádné události v bezpečí. Spektra, která potřebujete pro výpočet, můžete vytvořit podle norem nebo uživatelsky zadat. Program z nich vygeneruje náhradní statické síly.

Addon vám poskytuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty můžete využít při generování spektra odezvy.

Časová analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9

Addon Časová analýza vám umožňuje provádět dynamickou analýzu vnějšího buzení konstrukcí. Různé budicí funkce lze definovat v tabulkách nebo jako funkce času. Při časové analýze se uplatňuje modální analýza nebo lineární implicitní Newmarkova metoda.

Pushover analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí Pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover analýza tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na svou konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.