Přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Ocelová konstrukce

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

V přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro je možné navrhnout jednoduché, kalichové a blokové základy na základě reakcí spočtených v hlavním programu RFEM/RSTAB. Výpočet železobetonových základů v modulu RF‑/FOUNDATION Pro probíhá podle normy:

 •  EN 1992-1-1:2004 + A1:2014

Geotechnické posudky se provádí podle normy:

 •  EN 1997-1.

Kromě podporových sil z programu RFEM/RSTAB je možné zadat další zatížení, která mají na základy vliv. Přídavný modul RF‑/FOUNDATION Pro provede návrh výztuže u horního a dolního povrchu základu. Tento návrh lze individuálně upravit.

 1. Základní vlastnosti

  • Dostupné typy základů:
   • Základová patka (vyztužená i nevyztužená)
   • Kalichový základ s hladkou vnitřní stranou kalichu
   • Kalichový základ s hrubou vnitřní stranou kalichu
   • Blokový základ s hladkou vnitřní stranou
   • Blokový základ s hrubou vnitřní stranou
  • Posouzení podle norem EN 1992-1-1 a EN 1997-1
  • Pro Eurokód 2 a Eurokód 7 jsou k dispozici tyto národní přílohy:
   • Germany Německo:
    DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 | DIN EN 1997-1/NA:2010-12
   • Austria Rakousko:
    ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 | ÖNORM B 1997-1:2007-11
   • Dánsko:
    DK EN 1992-1-1/NA:2013 | DK EN 1997-1/NA:2007
   • Bulharsko:
    BDS EN 1992-1-1:2005/NA: 2011 | BDS EN 1997-1:2005/NA:2012
   • Finsko:
    SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 | SFS EN 1997-1/NA:2004-01
   • FranceFrancie:
    NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 | NF EN 1997-1/NA:2006-09
   • Itálie:
    UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 | UNI EN 1997-1/NA:2005-01
   • NetherlandsNizozemsko:
    NEN EN 1992-1-1 C2:2011/NB:2016-11 | NEN EN 1997-1+C1:2012/NB:2012
   • Polsko:
    PN EN 1992-1-1/NA:2010 | PN EN 1997-1/NA:2005-05
   • Slovensko:
    STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 | STN EN 1997-1/NA:2005-10
   • Slovinsko:
    SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 | SIST EN 1997-1/NA:2006-03
   • Španělsko:
    UNE EN 1992-1-1/NA:2013 | UNE EN 1997-1:2010
   • SwedenŠvédsko:
    SvenskS EN 1992-1-1/NA:2008 | SvenskS EN 1997-1:2005/AC:2009
   • Czech RepublicČeská republika:
    ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 | ČSN EN 1997-1/NA:2014-06
   • United KingdomSpojené království / Severní Irsko:
    BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 | BS EN 1997-1:2004
   • WeißrusslandBělorusko:
    TKP EN 1992-1-1:2009 | TKP EN 1997-1:2009
   • Kypr:
    CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 | CYS EN 1997-1/NA:2004

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Automatický výpočet rozhodujícího zatížení na základě zatěžovacích stavů
  • Možnost zadání dodatečných podporových sil
  • Návrh výztuže horní a dolní desky základu s ohledem na vhodnou kombinaci výztužné sítě a prutové výztuže
  • Možnost individuálních úprav navržené výztuže
  • Zobrazení výztuže základu v podrobných výkresech
  • Tabulkové a grafické znázornění výsledků
  • Vizuální zobrazení základu včetně sloupu a výztuže ve 3D renderování
 2. Vstupní data

  Základy se vyberou prostřednictvím podpor v uživatelském prostředí programu RFEM/RSTAB a přiřazením příslušných zatěžovacích stavů. Ostatní údaje pro návrh základů lze rychle a snadno definovat v přehledných vstupních tabulkách.

  Kromě podporových sil je možné z programu RFEM/RSTAB převzít další zatížení, která se zohlední při dimenzování základů. Jsou to například:

  • Stálé rovnoměrné plošné zatížení způsobené nadnásypem
  • Nepříznivé rovnoměrné plošné zatížení způsobené například provozem
  • Stav hladiny spodní vody pro zohlednění vztlaku
  • Osamělá zatížení na základovou desku v libovolné poloze
  • Liniová zatížení na základovou desku s libovolným průběhem
 3. Posouzení

  Přídavný modul provádí tato posouzení:

  • Posouzení statické rovnováhy
  • Posouzení bezpečnosti proti vztlaku
  • Posouzení bezpečnosti při porušení únosnosti zeminy (tlak na základovou spáru)
  • Posouzení bezpečnosti při zatížení s velkými excentricitami
  • Posouzení na pootočení základu a omezení trhliny
  • Posouzení bezpečnosti proti usmyknutí
  • Výpočet sedání
  • Posouzení na ohyb desky a kalicha
  • Posouzení na protlačení

  Rozměry základů i kalicha lze volně definovat nebo dimenzovat pomocí přídavného modulu. Navrženou výztuž je možné manuálně upravit. V tom případě se posouzení automaticky aktualizují.

 4. Výsledky

  Přídavný modul navrhne výztuž horní a dolní plochy základu. Přitom automaticky hledá nejlepší kombinaci výztužné sítě a prutové výztuže. Podle potřeby mohou být výztužné pruty rozloženy do dvou oblastí vyztužení. V návrhu výztuže lze provádět další změny:
  • Použití jiného typu výztužné sítě
  • Individuální nastavení průměru a odstupňování přidaných výztužných prutů
  • Libovolné nastavení šířky oblastí vyztužení
  • Individuální odstupňování výztuže

  Výsledný návrh včetně výztuží se zobrazí ve 3D renderování. U kalichových základů je k dispozici sedm různých typů výkresů výztuže s potřebnými pohledy a kótováním. Modul umožňuje měnit množství, polohu, průměr a vzdálenost navržené výztuže. Zároveň lze definovat vlastní tvar třmínků.

  Rozměry základové desky i kalicha lze uživatelsky definovat nebo dimenzovat pomocí modulu RF-/FOUNDATION Pro. Přehledné tabulky obsahují výsledky všech posouzení včetně mezivýsledků. Výsledky se mohou přidat do tiskového protokolu ve zkrácené podobě, což umožňuje snadnou dokumentaci statického posudku.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
760,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

RSTAB
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB
RSBUCK

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE Deflect | Analytická analýza deformací tahových konstrukcí

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD