Přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro pro RFEM/RSTAB

Produktové video pro přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro (anglicky)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

V přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro je možné navrhnout jednoduché, kalichové a blokové základy na základě reakcí spočtených v hlavním programu RFEM/RSTAB. Výpočet železobetonových základů v modulu RF‑/FOUNDATION Pro probíhá podle normy:

 •  EN 1992-1-1:2004 + A1:2014

Geotechnické posudky se provádí podle normy:

 •  EN 1997-1.

Kromě podporových sil z programu RFEM/RSTAB je možné zadat další zatížení, která mají na základy vliv. Přídavný modul RF‑/FOUNDATION Pro provede návrh výztuže u horního a dolního povrchu základu. Tento návrh lze individuálně upravit.

 1. Obr. 01 - Zadání základních údajů

  Základní vlastnosti

  • V modulu RF-/FOUNDATION Pro je možné navrhovat tyto typy základů:
   • Základová patka (vyztužená i nevyztužená)
   • Kalichový základ s hladkou vnitřní stranou kalichu
   • Kalichový základ s hrubou vnitřní stranou kalichu
   • Blokový základ s hladkou vnitřní stranou
   • Blokový základ s hrubou vnitřní stranou
  • Posouzení podle norem EN 1992-1-1 a EN 1997-1
  • Pro Eurokód 2 a Eurokód 7 jsou k dispozici tyto národní přílohy:
   •  Česká republika: ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 a 1997-1-/NA:2006-09
   •  Slovensko: STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 a 1997-1/NA:2005-10
   • Belarus Bělorusko: TKP EN 1992-1-1:2009 a 1997-1:2009
   • Bulgaria Bulharsko: BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 a 1997-1:2005/NA:2012
   •  Dánsko: DK EN 1992-1-1/NA:2013 a 1997-1/NA:2004-01
   •  Finsko: SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 a 1997-1/NA:2004-01
   •  Francie: NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 a 1997-1/NA:2006-09
   •  Itálie: UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 a 1997-1/NA:2005-05
   • Cyprus Kypr: CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 a 1997-1/NA:2004
   •  Německo: DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 a 1997-1/NA:2010-12
   •  Nizozemsko: NEN EN 1992-1 C2:2011/NB:2016 a NEN EN 1997‑1 C1:2012/NB:2012
   •  Polsko: PN EN 1992-1-1/NA:2010 a 1997-1/NA:2005-05
   •  Rakousko: ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 a 1997-1:2007-11
   •  Slovinsko: SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 a 1997-1/NA:2006-03
   •  Španělsko: UNE EN 1992-1-1/NA:2013 a 1997-1:2010
   • United Kingdom Velká Británie: BS EN 1992-1-1/NA:2005 a 1997-1:2004

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Automatický výpočet rozhodujícího zatížení na základě zatěžovacích stavů
  • Možnost zadání dodatečných podporových sil
  • Návrh výztuže horní a dolní desky základu s ohledem na vhodnou kombinaci výztužné sítě a prutové výztuže
  • Možnost individuálních úprav navržené výztuže
  • Zobrazení výztuže základu v podrobných výkresech
  • Tabulkové a grafické znázornění výsledků
  • Vizuální zobrazení základu včetně sloupu a výztuže ve 3D renderování
 2. Nastavení parametrů podloží

  Vstupní data

  Základy se vyberou prostřednictvím podpor v uživatelském prostředí programu RFEM/RSTAB a přiřazením příslušných zatěžovacích stavů. Ostatní údaje pro návrh základů lze rychle a snadno definovat v přehledných vstupních tabulkách.

  Kromě podporových sil je možné z programu RFEM/RSTAB převzít další zatížení, která se zohlední při dimenzování základů. Jsou to například:

  • Stálé rovnoměrné plošné zatížení způsobené nadnásypem
  • Nepříznivé rovnoměrné plošné zatížení způsobené například provozem
  • Stav hladiny spodní vody pro zohlednění vztlaku
  • Osamělá zatížení na základovou desku v libovolné poloze
  • Liniová zatížení na základovou desku s libovolným průběhem
 3. Rozhodující posudky

  Posouzení

  Přídavný modul provádí tato posouzení:

  • Posouzení statické rovnováhy
  • Posouzení bezpečnosti proti vztlaku
  • Posouzení bezpečnosti při porušení únosnosti zeminy (tlak na základovou spáru)
  • Posouzení bezpečnosti při zatížení s velkými excentricitami
  • Posouzení na pootočení základu a omezení trhliny
  • Posouzení bezpečnosti proti usmyknutí
  • Výpočet sedání
  • Posouzení na ohyb desky a kalicha
  • Posouzení na protlačení

  Rozměry základů i kalicha lze volně definovat nebo dimenzovat pomocí přídavného modulu. Navrženou výztuž je možné manuálně upravit. V tom případě se posouzení automaticky aktualizují.

 4. Výztuž kalicha

  Výsledky

  Přídavný modul navrhne výztuž horního a dolního povrchu základu, přičemž se snaží najít nejlepší kombinaci výztužné sítě a prutové výztuže. Podle potřeby mohou být výztužné pruty rozloženy do dvou oblastí vyztužení. V návrhu výztuže lze provádět další změny:

  • Použití jiného typu výztužné sítě
  • Individuální nastavení průměru a odstupňování přidaných výztužných prutů
  • Libovolné nastavení šířky oblastí vyztužení
  • Individuální odstupňování výztuže

  Výsledný návrh včetně výztuhy se zobrazí ve 3D renderování. U kalichových základů je k dispozici sedm různých typů výztužných výkresů s potřebnými pohledy a kótováním. Modul umožňuje měnit množství, polohu, vzdálenost nebo průměr navržené výztuže. Zároveň lze definovat vlastní tvar třmínků.

  Rozměry základové desky i kalicha lze uživatelsky definovat nebo dimenzovat pomocí modulu RF-/FOUNDATION Pro. Přehledné tabulky obsahují výsledky všech posouzení včetně mezivýsledků. Výsledky se mohou přidat do tiskového protokolu ve zkrácené podobě, což umožňuje snadnou dokumentaci statického posudku.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
760,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Přípoje
HSS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD