Přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro pro RFEM/RSTAB

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

V přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro je možné navrhnout jednoduché, kalichové a blokové základy na základě reakcí spočtených v hlavním programu RFEM/RSTAB. Výpočet železobetonových základů v modulu RF‑/FOUNDATION Pro probíhá podle normy:

 •  EN 1992-1-1:2004 + A1:2014

Geotechnické posudky se provádí podle normy:

 •  EN 1997-1.

Kromě podporových sil z programu RFEM/RSTAB je možné zadat další zatížení, která mají na základy vliv. Přídavný modul RF‑/FOUNDATION Pro provede návrh výztuže u horního a dolního povrchu základu. Tento návrh lze individuálně upravit.

 1. Základní vlastnosti

  • Dostupné typy základů:
   • Základová deska (volitelně bez ohybové výztuže)
   • Kalichový základ s hladkou vnitřní stěnou kalicha
   • Kalichový základ se zdrsněnou vnitřní stěnou kalicha
   • blokový základ s hladkými stranami kalicha
   • Blokový základ se zdrsněnými vnitřními stranami kalicha
  • Posouzení podle EN 1992-1-1 a EN 1997-1
  • K dispozici jsou následující národní přílohy Eurokódu 2 a Eurokódu 7:
   • Germany Německo:
    DIN EN 1992-1-1/NA/A1: 2015-12 | DIN EN 1997-1/NA: 2010-12
   • Austria Rakousko:
    ÖNORM B 1992-1-1: 2018-01 | ÖNORM B 1997-1: 2007-11
   • Dánsko:
    DK EN 1992-1-1/NA: 2013 | DK EN 1997-1/NA: 2007
   • Bulharsko:
    BDS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 | BDS EN 1997-1: 2005/NA: 2012
   • Finsko:
    SFS EN 1992-1-1/NA: 2007-10 | SFS EN 1997-1/NA: 2004-01
   • FranceFrancie:
    NF EN 1992-1-1/NA: 2016-03 | NF EN 1997-1/NA: 2006-09
   • Itálie:
    UNI EN 1992-1-1/NA: 2007-07 | UNI EN 1997-1/NA: 2005-01
   • NetherlandsNizozemsko:
    NEN EN 1992-1-1 C2: 2011/NB: 2016-11 | NEN EN 1997-1 + C1: 2012/Pozn.: 2012
   • Polsko:
    PN EN 1992-1-1/NA: 2010 | PN EN 1997-1/NA: 2005-05
   • Slovensko:
    ČSN EN 1992-1-1/NA: 2008-06 | STN EN 1997-1/NA: 2005-10
   • Slovinsko:
    SIST EN 1992-1-1: 2005/A101: 2006 | SIST EN 1997-1/NA: 2006-03
   • Španělsko:
    UNE EN 1992-1-1/NA: 2013 | UNE EN 1997-1: 2010
   • SwedenŠvédsko:
    SvenskS EN 1992-1-1/NA: 2008 | SvenskS EN 1997-1: 2005/AC: 2009
   • Czech RepublicČeská republika:
    ČSN EN 1992-1-1/NA: 2016-05 | ČSN EN 1997-1/NA: 2014-06
   • United KingdomSpojené království/Severní Irsko:
    BS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2005 | BS EN 1997-1: 2004
   • WeißrusslandBělorusko:
    CPM EN 1992-1-1: 2009 | CPM EN 1997-1: 2009
   • Kypr:
    CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 | CYS EN 1997-1/NA: 2004

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Automatický výpočet rozhodujícího zatížení ze zatěžovacích stavů
  • Specifikace přídavných podporových sil
  • Stanovení návrhu výztuže pro dolní a horní desku výztuže se zohledněním nejvýhodnější kombinace rohože a prutů
  • Individuální úprava návrhu výztuže
  • Výsledky základní výztuže v detailních výkresech výztuže
  • Výsledky se zobrazí v tabulkách a graficky
  • Vizualizace základů, sloupů a výztuže při 3D renderování
 2. Vstupní data

  Základy se vyberou prostřednictvím podpor v uživatelském prostředí programu RFEM/RSTAB a přiřazením příslušných zatěžovacích stavů. Ostatní údaje pro návrh základů lze rychle a snadno definovat v přehledných vstupních tabulkách.

  Kromě podporových sil je možné z programu RFEM/RSTAB převzít další zatížení, která se zohlední při dimenzování základů. Jsou to například:

  • Stálé rovnoměrné plošné zatížení způsobené nadnásypem
  • Nepříznivé rovnoměrné plošné zatížení způsobené například provozem
  • Stav hladiny spodní vody pro zohlednění vztlaku
  • Osamělá zatížení na základovou desku v libovolné poloze
  • Liniová zatížení na základovou desku s libovolným průběhem
 3. Posouzení

  Přídavný modul provádí tato posouzení:

  • Posouzení statické rovnováhy
  • Posouzení bezpečnosti proti vztlaku
  • Posouzení bezpečnosti při porušení únosnosti zeminy (tlak na základovou spáru)
  • Posouzení bezpečnosti při zatížení s velkými excentricitami
  • Posouzení na pootočení základu a omezení trhliny
  • Posouzení bezpečnosti proti usmyknutí
  • Výpočet sedání
  • Posouzení na ohyb desky a kalicha
  • Posouzení na protlačení

  Rozměry základů i kalicha lze volně definovat nebo dimenzovat pomocí přídavného modulu. Navrženou výztuž je možné manuálně upravit. V tom případě se posouzení automaticky aktualizují.

 4. Výsledky

  Program navrhne výztuž horního a dolního povrchu základu. Přitom automaticky hledá nejlepší kombinaci výztužné sítě a prutové výztuže. Podle potřeby mohou být výztužné pruty rozloženy do dvou oblastí vyztužení. Návrh výztuže lze individuálně upravit:
  • Použití jiného typu výztužné sítě
  • Individuální nastavení průměru a vzdálenosti přídavných prutů výztuže
  • Libovolné nastavení šířky oblastí vyztužení
  • Individuální odstupňování výztuže

  Výsledný návrh včetně výztuže se zobrazí ve 3D renderování. U kalichových základů je k dispozici sedm různých typů výkresů výztuže s potřebnými pohledy a kótováním. Modul umožňuje měnit množství, polohu, průměr a vzdálenost navržené výztuže. Zároveň lze definovat vlastní tvar třmínků.

  Rozměry základové desky a kalichu mohou být nadimenzovány přídavným modulem nebo definovány uživatelem. Přehledné tabulky obsahují výsledky všech posouzení včetně mezivýsledků. Výsledky se mohou přidat do tiskového protokolu ve zkrácené podobě, což umožňuje snadnou dokumentaci statického posudku.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
760,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB Přípoje
HSS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD