RF-/FOUNDATION Pro | Výsledky

Funkce programu

Přídavný modul navrhne výztuž horního a dolního povrchu základu, přičemž se snaží najít nejlepší kombinaci výztužné sítě a prutové výztuže. Podle potřeby mohou být výztužné pruty rozloženy do dvou oblastí vyztužení. V návrhu výztuže lze provádět další změny:

  • Použití jiného typu výztužné sítě
  • Individuální nastavení průměru a odstupňování přidaných výztužných prutů
  • Libovolné nastavení šířky oblastí vyztužení
  • Individuální odstupňování výztuže

Výsledný návrh včetně výztuhy se zobrazí ve 3D renderování. U kalichových základů je k dispozici sedm různých typů výztužných výkresů s potřebnými pohledy a kótováním. Modul umožňuje měnit množství, polohu, vzdálenost nebo průměr navržené výztuže. Zároveň lze definovat vlastní tvar třmínků.

Rozměry základové desky i kalicha lze uživatelsky definovat nebo dimenzovat pomocí modulu RF-/FOUNDATION Pro. Přehledné tabulky obsahují výsledky všech posouzení včetně mezivýsledků. Výsledky se mohou přidat do tiskového protokolu ve zkrácené podobě, což umožňuje snadnou dokumentaci statického posudku.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD