Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Časový diagram

Rozšíření modulu RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations o náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads využívá metodu multimodálního spektra odezvy k analýze zemětřesení. Požadovaná spektra lze vytvořit podle norem nebo definovat uživatelsky. Na základě těchto spekter se generují náhradní statická zatížení.

 1. Základní vlastnosti

  • Spektra odezvy podle různých norem
  • Implementovány jsou následující normy:
   • European Union EN 1998-1:2010 + A1:2013 (Evropská unie)
   • Germany DIN 4149:1981-04 (Německo)
   • Germany DIN 4149:2005-04 (Německo)
   • United States of America IBC 2000 (USA)
   • United States of America IBC 2009-ASCE/SEI 7-05 (USA)
   •  IBC 2012/15 - ASCE/SEI 7-10 (USA)
   • United States of America IBC 2018 - ASCE / SEI 7-16 (USA)
   • Austria ÖNORM B 4015:2007-02 (Rakousko)
   • Italien NTC 2018 (Itálie)
   • Spain NCSE-02 (Španělsko)
   • Switzerland SIA 261/1:2003 (Švýcarsko)
   •  SIA 261/1:2014 (Švýcarsko)
   •  SIA 261/1:2020 (Švýcarsko)
   • Turkey O.G. 23089 + O.G. 23390 (Turecko)
   •  SANS 10160-4 2010 (Jihoafrická republika)
   • Saudi Arabia SBC 301:2007 (Saudská Arábie)
   • China GB 50011 - 2001 (Čína)
   • China GB 50011 - 2010 (Čína)
   • Canada NBC 2015 (Kanada)
   • Algeria DTR B C 2-48 (Alžírsko)
   • Algeria DTR RPA99 (Alžírsko)
   • Mexico CFE Sismo 08 (Mexiko)
   • Argentina CIRSOC 103 (Argentina)
   • Colombia NSR - 10 (Kolumbie)
   • India IS 1893:2002 (Indie)
   • Australia AS1170.4 (Austrálie)
   • Chile NCh 433 1996 (Chile)
  • K dispozici jsou následující národní přílohy pro EN 1998-1:
   • Germany DIN EN 1998-1/NA:2011-01 (Německo)
   • Austria ÖNORM EN 1991-1-1:2011-09 (Rakousko)
   • Belgium NBN - ENV 1998-1-1: 2002 NAD-E/N/F (Belgie)
   • Czech Republic ČSN EN 1998-1/NA:2007 (Česká republika)
   • France NF EN 1998-1-1/NA:2014-09 (Francie)
   • Italien UNI-EN 1991-1-1/NA:2007 (Itálie)
   • Portugal NP EN 1998-1/NA:2009 (Portugalsko)
   • Romania SR EN 1998-1/NA:2004 (Rumunsko)
   • Slovakia STN EN 1998-1/NA:2008 (Slovensko)
   • Slovenia SIST EN 1998-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   • Cyprus CYS EN 1998-1/NA:2004 (Kypr)
   •  BS EN 1998-1:2004:2008 (Velká Británie)
   •  NS-EN 1998-1:2004 + A1:2013/NA:2014 (Norsko)
  • Možnost zadání spekter odezvy uživatelem
  • Použití spektra odezvy závislého na směru
  • Příslušné vlastní tvary pro spektrum odezvy můžeme zadat ručně nebo nechat vybrat automaticky (lze použít 5%-pravidlo podle EC 8)
  • Vygenerovaná náhradní statická zatížení jsou exportována do jednotlivých zatěžovacích stavů zvlášť pro každý modální příspěvek a pro každý směr
  • Kombinace výsledků modální superpozicí (pravidlo SRSS a CQC) a superpozicí směrů (SRSS nebo pravidlo 100%/30%)
  • Zobrazeny mohou být výsledky se znaménkem podle dominantního vlastního tvaru
 2. Vstupní data

  Program navrhne potřebné vstupní parametry v souladu s vybranou normou. Kromě toho je možné zadat spektra odezvy ručně. Dynamické zatěžovací stavy definují, v jakém směru spektra odezvy působí a která vlastní čísla konstrukce jsou důležitá pro analýzu.
 3. Výpočet

  Náhradní statické zatížení se generuje zvlášť pro každé odpovídající vlastní číslo a budící směr. Ty se následně exportují do statických zatěžovacích stavů a program RFEM/RSTAB provede lineárně statickou analýzu.

 4. Výsledky

  Při analýze náhradního zatížení se generují zatěžovací stavy a kombinace výsledků. Zatěžovací stavy obsahují generované náhradní zatížení, které se následně vloží do kombinace výsledků. Nejdříve se provádí superpozice tvarů pomocí pravidla SRSS nebo CQC. Možnost přiřazení znaménka na základě dominantního tvaru.

  Poté se superponují zatížení od působení zemětřesení podle pravidla SRSS nebo 100%/30%.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Cena

Cena
1 000,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické posouzení prutových, rámových a příhradových konstrukcí provádějící lineární a nelineární výpočty vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 8
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ocelových prutů

Cena za první licenci
850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RSTAB 8
RSBUCK

Přídavný modul

Posouzení stability pomocí metody vlastních čísel

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů pro posouzení železobetonu o posouzení podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
500,00 EUR
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Posouzení stability pomocí metody vlastních čísel

Cena za první licenci
1 350,00 EUR