Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Rozšíření modulu RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations o náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads využívá metodu multimodálního spektra odezvy k analýze zemětřesení. Požadovaná spektra lze vytvořit podle norem nebo definovat uživatelsky. Na základě těchto spekter se generují náhradní statická zatížení.

 1. Základní vlastnosti

  • Spektra odezvy v souladu s různými normami
  • K dispozici jsou následující normy:
   •  EN 1998-1:2010 (Evropská unie)
   •  NTC 2008 (Itálie)
   •  DIN 4149:1981-04 (Německo)
   •  DIN 4149:2005-04 (Německo)
   •  ÖNORM B 4015:2007-02 (Rakousko)
   •  NCSE-02 (Španělsko)
   •  SIA 261/1:2003 (Švýcarsko)
   •  DTR B C 2-48 (Alžírsko)
   •  DTR RPA99 (Alžírsko)
   •  CIRSOC 103 (Argentina)
   • Australia NBC 2005 (Austrálie)
   • China GB 50011-2010 (Čína)
   •  NCh 433 1996 (Chile)
   •  IS 1893:2002 (Indie)
   • Canada NBC 2005 (Kanada)
   •  NSR - 10 (Kolumbie)
   • Mexico CFE Sismo 08 (Mexiko)
   •  SBC 301:2007 (Saudská Arábie)
   •  O.G. 23089 + O.G. 23390 (Turecko)
   •  IBC 2000 (USA)
   •  IBC 2009-ASCE/SEI 7-05 (USA)
   •  IBC 2012-ASCE/SEI 7-10 (USA)
  • Pro EN 1998-1 jsou k dispozici následující přílohy:
   •  ČSN EN 1998-1/NA:2007 (Česká republika)
   •  STN EN 1998-1/NA:2008 (Slovensko)
   • Belgium NBN - ENV 1998-1-1: 2002 NAD-E/N/F (Belgie)
   •  NF EN 1998-1-1/NA:2011 (Francie)
   •  UNI-EN 1991-1-1/NA:2007 (Itálie)
   • Cyprus CYS EN 1998-1/NA:2004 (Kypr)
   •  DIN EN 1998-1/NA:2011-01 (Německo)
   •  NP EN 1998-1/NA:2009 (Portugalsko)
   •  ÖNORM EN 1991-1-1:2011-09 (Rakousko)
   •  SR EN 1998-1/NA:2004 (Rumunsko)
   •  SIST EN 1998-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
  • Zadávání uživatelsky definovaného spektra odezvy
  • Použití spektra odezvy závislého na směru
  • Pro spektra odezvy můžeme vybrat odpovídající tvary vybočení ručně nebo automaticky (můžeme použít pravidlo 5 % z EC 8)
  • Vygenerované náhradní statické zatížení je exportované do zatěžovacích stavů, zvlášť pro každý tvar a směr
  • Kombinace výsledků modální superpozicí (pravidlo SRSS) a směrem superpozice (pravidla SRSS nebo 100 % / 30 %)
 2. Základní údaje

  Vstupní data

  RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads navrhne potřebné vstupní parametry v souladu s vybranou normou. Kromě toho je možné zadat spektra odezvy ručně. Dynamické zatěžovací stavy definují, v jakém směru spektra odezvy působí a která vlastní čísla konstrukce jsou důležitá pro analýzu.

 3. Parametry výpočtu

  Výpočet

  Náhradní statické zatížení se generuje zvlášť pro každé odpovídající vlastní číslo a budící směr. Ty se následně exportují do statických zatěžovacích stavů a program RFEM/RSTAB provede lineárně statickou analýzu.

 4. Náhradní zatížení z vlastního tvaru

  Výsledky

  Při analýze náhradního zatížení se generují zatěžovací stavy a kombinace výsledků. Zatěžovací stavy obsahují generované náhradní zatížení, které se následně vloží do kombinace výsledků. Přitom se provádí superpozice tvarů (pravidlo SRSS).

  Nakonec se superponují zatížení od působení zemětřesení (pravidla SRSS nebo 100% / 30 %).

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

  760,00 USD

 • Další licence

  342,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

  580,00 USD

 • Další licence

  261,00 USD

Produkty, které by Vás mohly také zajímat
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program
Program pro statické výpočty MKP

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Analýza vlastního kmitání

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM
Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
RFEM modul pro stabilitní analýzu podle metody vlastních tvarů

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Rozšíření modulu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations o časovou analýzu a analýzu multimodálního spektra odezvy

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)