Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Rozšíření modulu RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations o náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads využívá metodu multimodálního spektra odezvy k analýze zemětřesení. Požadovaná spektra lze vytvořit podle norem nebo definovat uživatelsky. Na základě těchto spekter se generují náhradní statická zatížení.

 1. Základní vlastnosti

  • Spektra odezvy v souladu s různými normami
  • K dispozici jsou následující normy:
   •  EN 1998-1:2010 (Evropská unie)
   •  DTR B C 2-48 (Alžírsko)
   •  DTR RPA99 (Alžírsko)
   •  CIRSOC 103 (Argentina)
   • Australia AS1170.4 (Austrálie)
   • China GB 50011-2001 (Čína)
   • China GB 50011-2010 (Čína)
   •  NCh 433 1996 (Chile)
   •  IS 1893:2002 (Indie)
   •  NTC 2008 (Itálie)
   •  SANS 10160‑4 2010 (Jihoafrická republika)
   • Canada NBC 2005 (Kanada)
   •  NSR - 10 (Kolumbie)
   • Mexico CFE Sismo 08 (Mexiko)
   •  DIN 4149:1981-04 (Německo)
   •  DIN 4149:2005-04 (Německo)
   •  ÖNORM B 4015:2007-02 (Rakousko)
   •  SBC 301:2007 (Saúdská Arábie)
   •  NCSE-02 (Španělsko)
   •  SIA 261/1:2003 (Švýcarsko)
   •  SIA 261/1:2014 (Švýcarsko)
   •  O.G. 23089 + O.G. 23390 (Turecko)
   •  IBC 2000 (USA)
   •  IBC 2009-ASCE/SEI 7-05 (USA)
   •  IBC 2012/15 - ASCE/SEI 7-10 (USA)
  • Pro EN 1998-1 jsou k dispozici následující přílohy:
   •  ČSN EN 1998-1/NA:2007 (Česká republika)
   •  STN EN 1998-1/NA:2008 (Slovensko)
   • Belgium NBN - ENV 1998-1-1: 2002 NAD-E/N/F (Belgie)
   •  NF EN 1998-1-1/NA:2011 (Francie)
   •  UNI-EN 1991-1-1/NA:2007 (Itálie)
   • Cyprus CYS EN 1998-1/NA:2004 (Kypr)
   •  DIN EN 1998-1/NA:2011-01 (Německo)
   •  NS-EN 1998-1:2004+A1:2013/NA:2014 (Norsko)
   •  NP EN 1998-1/NA:2009 (Portugalsko)
   •  ÖNORM EN 1991-1-1:2011-09 (Rakousko)
   •  SR EN 1998-1/NA:2004 (Rumunsko)
   •  SIST EN 1998-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   •  NA to BS EN 1998-1:2004:2008 (Velká Británie)
  • Zadávání uživatelsky definovaného spektra odezvy
  • Použití spektra odezvy závislého na směru
  • Pro spektra odezvy můžeme vybrat odpovídající tvary vybočení ručně nebo automaticky (můžeme použít pravidlo 5 % z EC 8)
  • Vygenerované náhradní statické zatížení je exportované do zatěžovacích stavů, zvlášť pro každý tvar a směr
  • Kombinace výsledků modální superpozicí (pravidlo SRSS) a směrem superpozice (pravidla SRSS nebo CQC)
  • Možnost generovat výsledky na základě dominantního tvaru kmitání
 2. Základní údaje

  Vstupní data

  Program navrhne potřebné vstupní parametry v souladu s vybranou normou. Kromě toho je možné zadat spektra odezvy ručně. Dynamické zatěžovací stavy definují, v jakém směru spektra odezvy působí a která vlastní čísla konstrukce jsou důležitá pro analýzu.

 3. Parametry výpočtu

  Výpočet

  Náhradní statické zatížení se generuje zvlášť pro každé odpovídající vlastní číslo a budící směr. Ty se následně exportují do statických zatěžovacích stavů a program RFEM/RSTAB provede lineárně statickou analýzu.

 4. Náhradní zatížení z vlastního tvaru

  Výsledky

  Při analýze náhradního zatížení se generují zatěžovací stavy a kombinace výsledků. Zatěžovací stavy obsahují generované náhradní zatížení, které se následně vloží do kombinace výsledků. Nejdříve se provádí superpozice tvarů pomocí pravidla SRSS nebo CQC.

  Poté se superponují zatížení od působení zemětřesení podle pravidla SRSS nebo 100 % / 30 %.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
760,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP