Rozšíření RF-/STEEL Warping Torsion

Popis produktu

 • Ocelové konstrukce

Analýza prostorového vzpěru druhého řádu s analýzou vázaného kroucení se 7 stupni volnosti

RF-/STEEL Warping Torsion je rozšířením přídavných modulů  RF-/STEEL EC3 a RF-/STEEL AISC. Provádí analýzu ztráty stability prutů obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti a s použitím imperfekcí zohledňujících vlastní tvary.

RF-/STEEL Warping Torsion provádí příslušná posouzení podle následujících norem:

 • European Union EN 1993-1-1:2005 + AC:2009
 • United States of America ANSI/AISC 360-16

 1. Základní vlastnosti

  • Použitelné pro pruty definované jako sady prutů
  • Výpočet zohledňující 7 směrů deformací (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) nebo 8 vnitřních sil (N, Vu, Vv, Mt,pri, Mt,sec, Mu, Mv, Mω)
  • Nelineární posouzení podle teorie druhého řádu
  • Zadávání imperfekcí
  • Výpočet součinitelů kritického zatížení i vlastních tvarů vybočení a jejich zobrazení (včetně deplanace)
  • Integrace do navrhování prutů v přídavném modulu RF‑/STEEL EC3 a RF-/STEEL AISC
  • Použitelné pro všechny tenkostěnné ocelové průřezy
 2. Vstupní údaje

  Protože je modul RF-/STEEL Warping Torsion plně integrován do modulů RF-/STEEL AISC a RF-/STEEL EC3, zadávají se údaje stejným způsobem jako pro obvyklé posouzení v těchto modulech. Je potřeba pouze vybrat možnost „Provést analýzu vázaného kroucení“ v dialogu Detaily (viz obrázek). V dialogu lze také zadat maximální počet iterací.

  Analýza vázaného kroucení se provádí u sad prutů v přídavných modulech RF-/STEEL AIS a RF-/STEEL EC3. Můžeme pro ně stanovit okrajové podmínky jako jsou uzlové podpory nebo klouby na koncích prutů.
  Pro nelineární výpočet lze také zadat imperfekce.

 3. Výsledky

  Výsledky analýzy deplanace se zobrazí v modulu RF-/STEEL EC3 a RF-/STEEL AISC obvyklým způsobem. Kromě dalších výsledků obsahují příslušné výstupní tabulky kritické deplanační a torzní hodnoty, vnitřní síly a shrnutí posouzení.

  Grafické zobrazení vlastních tvarů (včetně deplanací) umožňuje realisticky vyhodnotit chování při vzpěru.

Cena

Cena
850,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB 8
RSBUCK

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-IMP

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD