Přídavný modul RF-MAT NL pro RFEM

Popis produktu

 • Přídavný modul v kategorii "Ostatní"

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-MAT NL umožňuje zohlednit nelineární chování materiálu v programu RFEM.

 1. Základní vlastnosti

  V modulu RF-MAT NL jsou k dispozici následující materiálové modely:

  Izotropní plastický 1D/2D/3D a izotropní nelineární elastický 1D/2D/3D

  Vybrat lze jeden ze tří různých způsobů zadání:

  • Základní (zadání srovnávacího napětí, při kterém materiál zplastizuje)
  • Bilineární (zadání srovnávacího napětí a modulu zpevnění)
  • Diagram:
   • Zadání polygonálního pracovního diagramu
   • Možnost uložit nebo načíst diagram
   • Rozhraní s aplikací MS Excel
  Ortotropní plastický 2D/3D (Tsai-Wu 2D/3D)

  V tomto materiálovém modelu lze definovat vlastnosti materiálu (modul pružnosti, smykový modul, Poissonův součinitel) a pevnostní charakteristiky (v tlaku, tahu a ve smyku) ve směru dvou nebo tří os.

  Izotropní zdivo 2D

  Zadat lze mezní napětí v tahu σx,mez a σy,mez a součinitel zpevnění CH.

  Ortotropní zdivo 2D

  Materiálový model Ortotropní zdivo 2D je pružnoplastický model, který navíc umožňuje změkčení materiálu, a to i v odlišné míře ve směru lokální osy x a y dané plochy. Tento materiálový model je vhodný pro (nevyztužené) zděné stěny s namáháním v rovině stěny.

  Izotropní poškození 2D/3D

  Tento materiálový model umožňuje definovat nesymetrické pracovní diagramy. Modul pružnosti se přitom stanoví v každém kroku pracovního diagramu z výrazu E­i = (σii-1) / (εii-1).

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena

Cena
1 300,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

}
RFEM
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD