Přídavný modul RF-MAT NL pro RFEM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Přídavný modul RF-MAT NL umožňuje zohlednit nelineární chování materiálu v programu RFEM.

 1. Materiálový model izotropní plastický 2D/3D

  V přídavném modulu RF-MAT NL jsou k dispozici tyto materiálové modely:

  Izotropní plastický 1D/2D/3D a izotropní nelineární elastický 1D/2D/3D

  Zde jsou k dispozici tři různé způsoby definice nelineárního chování:

  • Základní (definice srovnávacího napětí, při němž materiál zplastizuje)
  • Bilineární (definice srovnávacího napětí a modulu zpevnění)
  • Diagram:
   • Definice polygonálního pracovního diagramu
   • Možnost uložení nebo načtení diagramů
   • Rozhraní na MS Excel
   Orthotropní plastický 2D/3D (Tsai-Wu 2D/3D)

   V tomto materiálovém modelu je možné definovat materiálové vlastnosti (modul pružnosti, smykový modul, Poissonův součinitel) a pevnostní charakteristiky (v tlaku, tahu a smyku) ve dvou nebo třech osách.

   Izotropní zdivo 2D

   Je možné zadat mezní napětí v tahu σx,mezní a σy,mezní a součinitel zpevnění CH .

   Izotropní poškození 2D/3D

   Tento materiálový model umožňuje definici asymetrického pracovního diagramu. Modul pružnosti je počítán jako Ei = (σii-1) / (εii-1) v každém kroku pracovního diagramu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
1 300,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5