Přídavný modul RF-MAT NL pro RFEM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Přídavný modul RF-MAT NL umožňuje zohlednit nelineární chování materiálu v programu RFEM.

 1. Materiálový model izotropní plastický 2D/3D

  000380

  V přídavném modulu RF-MAT NL jsou k dispozici tyto materiálové modely:

  Izotropní plastický 1D/2D/3D a izotropní nelineární elastický 1D/2D/3D

  Zde jsou k dispozici tři různé způsoby definice nelineárního chování:

  • Základní (definice srovnávacího napětí, při němž materiál zplastizuje)
  • Bilineární (definice srovnávacího napětí a modulu zpevnění)
  • Diagram:
   • Definice polygonálního pracovního diagramu
   • Možnost uložení nebo načtení diagramů
   • Rozhraní na MS Excel
   Orthotropní plastický 2D/3D (Tsai-Wu 2D/3D)

   V tomto materiálovém modelu je možné definovat materiálové vlastnosti (modul pružnosti, smykový modul, Poissonův součinitel) a pevnostní charakteristiky (v tlaku, tahu a smyku) ve dvou nebo třech osách.

   Izotropní zdivo 2D

   Je možné zadat mezní napětí v tahu σx,mezní a σy,mezní a součinitel zpevnění CH .

   Izotropní poškození 2D/3D

   Tento materiálový model umožňuje definici asymetrického pracovního diagramu. Modul pružnosti je počítán jako Ei = (σii-1) / (εii-1) v každém kroku pracovního diagramu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-MAT NL 5.xx

  1 300,00 USD

 • Další licence

  585,00 USD