Základní vlastnosti

Funkce programu

000380

22. června 2016

Obecné RF-MAT NL Nelineární analýza

V přídavném modulu RF-MAT NL jsou k dispozici tyto materiálové modely:

Izotropní plastický 1D/2D/3D a izotropní nelineární elastický 1D/2D/3D

Zde jsou k dispozici tři různé způsoby definice nelineárního chování:

 • Základní (definice srovnávacího napětí, při němž materiál zplastizuje)
 • Bilineární (definice srovnávacího napětí a modulu zpevnění)
 • Diagram:
  • Definice polygonálního pracovního diagramu
  • Možnost uložení nebo načtení diagramů
  • Rozhraní na MS Excel
  Orthotropní plastický 2D/3D (Tsai-Wu 2D/3D)

  V tomto materiálovém modelu je možné definovat materiálové vlastnosti (modul pružnosti, smykový modul, Poissonův součinitel) a pevnostní charakteristiky (v tlaku, tahu a smyku) ve dvou nebo třech osách.

  Izotropní zdivo 2D

  Je možné zadat mezní napětí v tahu σx,mezní a σy,mezní a součinitel zpevnění CH .

  Izotropní poškození 2D/3D

  Tento materiálový model umožňuje definici asymetrického pracovního diagramu. Modul pružnosti je počítán jako Ei = (σii-1) / (εii-1) v každém kroku pracovního diagramu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD