Přídavný modul RF-/TOWER Design pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Přídavný modul RF-/TOWER Design provádí posouzení příhradových stožárů podle norem EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 a EN 50341.

Posouzení zohledňuje příslušná vstupní data z modulů RF-/TOWER Structure, RF-/TOWER Equipment, RF-/TOWER Loading a RF-/TOWER Effective Lengths.

 1. 000281

  Základní vlastnosti

  • Zohlednění vstupních dat z ostatních přídavných modulů RF-/TOWER (Structure, Equipment, Loading, Effective Lengths)
  • Automatická klasifikace průřezů
  • Návrh trojúhelníkových a čtyřúhelníkových příhradových stožárů podle norem EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 a EN 50341 včetně národních příloh
  • Integrace parametrů následujících národních příloh:
   •  ČSN EN 1993-1-1/NA.ed:2007-05 (Česká republika)
   •  DK EN 1993-1-1/NA:2007 (Dánsko)
   •  NF EN 1993-1-1:2007-05 (Francie)
   •  DIN EN 1993-1-1/NA:2007-10 (Německo)
   •  NEN EN 1993-1-1/NB:2006 (Nizozemsko)
   •  PN EN 1993-1-1:2006 (Polsko)
   • United Kingdom NP k BS EN 1993-1-1:2005 (Spojené království)
  • Analýza rovinného vzpěru příhradových nosníků na základě účinné poměrné štíhlosti v závislosti na vyztužení a podporových podmínkách
  • Posouzení příslušenství stožárů, například plošin podle normy EN 1993-1-1
  • Přehledné znázornění výsledků včetně příslušných parametrů v tabulkách výsledků
  • Výkaz materiálu
  • Ověřitelný tiskový protokol
 2. 1.1 Základní údaje

  000282

  Vstupní data

  V případě příhradového stožáru vytvořeného v přídavných modulech RF‑/TOWER Structure a RF‑/TOWER Equipment, pruty se automaticky přiřadí podle trojúhelníkového nebo čtyřúhelníkového typu stožáru.

  Manuální přiřazení posuzovaných prutů je rovněž možné. Samozřejmě lze přiřadit prutům různé typy pro posouzení také ručně. Jsou-li vzpěrné délky prutů stožáru určeny v přídavném modulu RF‑/TOWER Effective Lengths, je možné použít výsledná data v modulu RF-/TOWER Design. Vstupní data lze také zadat ručně.

  Různé případy vyztužení a typy podpor pro pruty nárožníků a pruty ztužení se zadají v souladu s normami EN 1993-3-1 a EN 50341.

 3. Podrobné nastavení pro stožár

  000283

  Posouzení

  Při posouzení na namáhání tahem, tlakem, ohybem a smykovými silami se porovnávají návrhové hodnoty maximální únosnosti s návrhovými hodnotami účinků. V případě namáhání konstrukčních dílců ohybem i tlakem se provádí vzájemná interakci. RF‑/TOWER Loading umožňuje zvolit interakční vzorec stanovit součinitele podle metody 1 (příloha A) nebo 2 (příloha B).

  Posouzení na rovinný vzpěr nevyžaduje specifikaci štíhlosti ani pružné kritické síly rozhodujícího případu vzpěru. Přídavný modul automaticky vypočítá všechny požadované součinitele pro návrhovou hodnotu namáhání ohybem. RF‑/TOWER Design určí Ideální kritický moment vzpěru určí samostatně pro všechny pruty na každém místě x daného průřezu.

 4. 2.2 Posouzení po průřezech

  000284

  Výsledky

  Výsledky se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách modulu. Výstupní údaje obsahují kromě výsledků posouzení také všechny související parametry. Během výpočtu se automaticky vytvoří výkaz materiálu.

  Veškeré údaje z modulu jsou součástí globálního tiskového protokolu hlavního programu RFEM/RSTAB. Navíc je možné cíleně vybrat obsah tiskového protokolu a požadovaný rozsah výsledků pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-TOWER Design 5.xx

  1 480,00 USD

 • Další licence

  666,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • TOWER Design 8.xx

  1 480,00 USD

 • Další licence

  666,00 USD