Přídavný modul RF-/TOWER Design pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Přídavný modul RF-/TOWER Design provádí posouzení příhradových stožárů podle norem EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 a EN 50341.

Posouzení zohledňuje příslušná vstupní data z modulů RF-/TOWER Structure, RF-/TOWER Equipment, RF-/TOWER Loading a RF-/TOWER Effective Lengths.

 1. Základní vlastnosti

  • Zohlednění vstupních dat z ostatních přídavných modulů RF-/TOWER (Structure, Equipment, Loading, Effective Lengths)
  • Automatická klasifikace průřezů
  • Návrh trojúhelníkových a čtyřúhelníkových příhradových stožárů podle norem EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 a EN 50341 včetně národních příloh
  • Integrace parametrů následujících národních příloh:
   •  ČSN EN 1993-1-1/NA.ed:2007-05 (Česká republika)
   •  DK EN 1993-1-1/NA:2007 (Dánsko)
   •  NF EN 1993-1-1:2007-05 (Francie)
   •  DIN EN 1993-1-1/NA:2007-10 (Německo)
   •  NEN EN 1993-1-1/NB:2006 (Nizozemsko)
   •  PN EN 1993-1-1:2006 (Polsko)
   • United Kingdom NP k BS EN 1993-1-1:2005 (Spojené království)
  • Analýza rovinného vzpěru příhradových nosníků na základě účinné poměrné štíhlosti v závislosti na vyztužení a podporových podmínkách
  • Posouzení příslušenství stožárů, například plošin podle normy EN 1993-1-1
  • Přehledné znázornění výsledků včetně příslušných parametrů v tabulkách výsledků
  • Výkaz materiálu
  • Ověřitelný tiskový protokol
 2. 1.1 Základní údaje

  Vstupní data

  V případě příhradového stožáru vytvořeného v přídavných modulech RF‑/TOWER Structure a RF‑/TOWER Equipment, pruty se automaticky přiřadí podle trojúhelníkového nebo čtyřúhelníkového typu stožáru.

  Manuální přiřazení posuzovaných prutů je rovněž možné. Samozřejmě lze přiřadit prutům různé typy pro posouzení také ručně. Jsou-li vzpěrné délky prutů stožáru určeny v přídavném modulu RF‑/TOWER Effective Lengths, je možné použít výsledná data v modulu RF-/TOWER Design. Vstupní data lze také zadat ručně.

  Různé případy vyztužení a typy podpor pro pruty nárožníků a pruty ztužení se zadají v souladu s normami EN 1993-3-1 a EN 50341.

 3. Podrobné nastavení pro stožár

  Posouzení

  Při posouzení na namáhání tahem, tlakem, ohybem a smykovými silami se porovnávají návrhové hodnoty maximální únosnosti s návrhovými hodnotami účinků. V případě namáhání konstrukčních dílců ohybem i tlakem se provádí vzájemná interakci. RF‑/TOWER Loading umožňuje zvolit interakční vzorec stanovit součinitele podle metody 1 (příloha A) nebo 2 (příloha B).

  Posouzení na rovinný vzpěr nevyžaduje specifikaci štíhlosti ani pružné kritické síly rozhodujícího případu vzpěru. Přídavný modul automaticky vypočítá všechny požadované součinitele pro návrhovou hodnotu namáhání ohybem. RF‑/TOWER Design určí Ideální kritický moment vzpěru určí samostatně pro všechny pruty na každém místě x daného průřezu.

 4. 2.2 Posouzení po průřezech

  Výsledky

  Výsledky se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách modulu. Výstupní údaje obsahují kromě výsledků posouzení také všechny související parametry. Během výpočtu se automaticky vytvoří výkaz materiálu.

  Veškeré údaje z modulu jsou součástí globálního tiskového protokolu hlavního programu RFEM/RSTAB. Navíc je možné cíleně vybrat obsah tiskového protokolu a požadovaný rozsah výsledků pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 480,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Effective Lengths 8.xx

Přídavný modul

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Structure 8.xx

Přídavný modul

Generování konstrukcí příhradových stožárů

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Loading 8.xx

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet pro navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Loading 5.xx

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Structure 5.xx

Přídavný modul

Generování konstrukcí příhradových stožárů

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Equipment 8.xx

Přídavný modul

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Effective Lengths 5.xx

Přídavný modul

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Equipment 5.xx

Přídavný modul

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů