RF-/TOWER Design | Vstupní data

Funkce programu

V případě příhradového stožáru vytvořeného v přídavných modulech RF‑/TOWER Structure a RF‑/TOWER Equipment, pruty se automaticky přiřadí podle trojúhelníkového nebo čtyřúhelníkového typu stožáru.

Manuální přiřazení posuzovaných prutů je rovněž možné. Samozřejmě lze přiřadit prutům různé typy pro posouzení také ručně. Jsou-li vzpěrné délky prutů stožáru určeny v přídavném modulu RF‑/TOWER Effective Lengths, je možné použít výsledná data v modulu RF-/TOWER Design. Vstupní data lze také zadat ručně.

Různé případy vyztužení a typy podpor pro pruty nárožníků a pruty ztužení se zadají v souladu s normami EN 1993-3-1 a EN 50341.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD