RF-/TOWER Design | Vstupní data

Funkce programu

Pruty trojúhelníkových a čtyřúhelníkových příhradových stožárů se automaticky přiřadí za předpokladu, že byli vytvořeny v přídavných modulech RF-/TOWER Structure a RF-/TOWER Equipment.

Manuální přiřazení posuzovaných prutů je také možné. V modulu RF-/TOWER Design lze použít vzpěrné délky prutů stožáru vytvořené v přídavném modulu RF-/TOWER Effective Lengths. Lze provést i ruční zadání.

V souladu s normami EN 1993-3-1 a EN 50341 lze zadat různé případy vyztužení, typy podpor pro pruty nárožníků a pruty ztužení.

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD