RF-/TOWER Design | Základní vlastnosti

Základní vlastnosti

 • Zohlednění vstupních dat z ostatních přídavných modulů RF-/TOWER (Structure, Equipment, Loading, Effective Lengths)
 • Automatická klasifikace průřezů
 • Návrh trojúhelníkových a čtyřúhelníkových příhradových stožárů podle norem EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 a EN 50341 včetně národních příloh
 • Integrace parametrů následujících národních příloh:
  •  ČSN EN 1993-1-1/NA.ed:2007-05 (Česká republika)
  •  DK EN 1993-1-1/NA:2007 (Dánsko)
  •  NF EN 1993-1-1:2007-05 (Francie)
  •  DIN EN 1993-1-1/NA:2007-10 (Německo)
  •  NEN EN 1993-1-1/NB:2006 (Nizozemsko)
  •  PN EN 1993-1-1:2006 (Polsko)
  • United Kingdom NP k BS EN 1993-1-1:2005 (Spojené království)
 • Analýza rovinného vzpěru příhradových nosníků na základě účinné poměrné štíhlosti v závislosti na vyztužení a podporových podmínkách
 • Posouzení příslušenství stožárů, například plošin podle normy EN 1993-1-1
 • Přehledné znázornění výsledků včetně příslušných parametrů v tabulkách výsledků
 • Výkaz materiálu
 • Ověřitelný tiskový protokol

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD