Přídavný modul RF-/TOWER Loading pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

Přídavný modul RF-/TOWER Loading generuje potřebná zatížení stožáru pro RFEM/RSTAB, která lze definovat jako parametrizovaná zatížení větrem a sněhem a provozní zatížení.

Při generování se zohledňují také objekty vytvořené v přídavných modulech RF-/TOWER Structure a RF-/TOWER Equipment.

 1. Základní vlastnosti

  • Zohlednění vlastní tíhy stožáru včetně vybavení
  • Rozložení zatížení větrem na návětrnou a závětrnou stranu stožáru nebo uživatelsky definované rozložení zatížení
  • Stanovení zatížení větrem na stožár a vybavení pro stožáry náchylné k vibracím (faktor nárazu větru)
  • Přiřazení plošného nebo osamělého zatížení na plošinách
  • Možnost redukce celkového zatížení větrem pro vybrané objekty
  • Stanovení zatížení námrazou pro třídu námrazy D a R s předem nastavenými hodnotami tloušťky námrazy
  • Generování provozního zatížení (plošná zatížení nebo osamělá břemena)
 2. Zatížení vlastní tíhou

  Vstupní data

  RF-/TOWER Loading zahrnuje požadavky norem EN 1994-1-4 / DIN EN 1993-3-1, DIN 1055-4, DIN 4131:1991-11 a DIN V 4131:2008-09, které se vztahují na zatížení vlastní tíhou konstrukce, zatížení větrem, sněhem a námrazou a provozní zatížení. Normované údaje jsou předem nastaveny nebo obsaženy v příslušných databázích.

  Při vytváření zatížení větrem podle Eurokódu jsou k dispozici následující národní přílohy:

  •  ČSN EN 1994-1-4 (Česká republika)
  •  STN EN 1991-1-4 (Slovensko)
  • Belgium NBN EN 1991-1-4 (Belgie)
  •  DK EN 1991-1-4 (Dánsko)
  •  SFS-EN 1991-1-4 (Finsko)
  •  NF EN 1991-1-4 (Francie)
  •  UNI EN 1991-1-4 (Itálie)
  • Cyprus NP k CYS EN 1991-1-4 (Kypr)
  •  DIN EN 1991-1-4 (Německo)
  •  NEN EN 1991-1-4 (Nizozemsko)
  •  SR EN 1991-1-4 (Rumunsko)
  •  SS EN 1991-1-4 (Singapur)
  •  SIST EN 1991-1-4 (Slovinsko)
  •  SS-EN 1991-1-4 (Švédsko)

  Zároveň je možné vytvořit libovolné individuální zatížení: tlaku a směru větru či zatížení námrazou lze zadat ručně nebo importovat z tabulek.

 3. Nastavení pro generování zatížení

  Generování

  Po vygenerování zatížení je možné zkontrolovat všechna data v přehledných tabulkách. Výsledky zahrnují údaje o generovaných zatěžovacích případech a zatíženích vlastní tíhou konstrukce, větrem a námrazou. Takto vygenerované zatížení lze dále dělit podle jednotlivých objektů stožáru nebo přídavného vybavení.

 4. Zatížení vlastní tíhou

  Export

  Generovaná zatížení lze jediným kliknutím myši exportovat do programu RFEM/RSTAB, kde se mohou kombinovat s dalšími zatěžovacími stavy. Veškeré údaje z modulu jsou součástí globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB.

  Kromě toho je možné cíleně vybrat obsah tiskového protokolu a požadovaný rozsah výsledků pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
1 750,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Structure 8.xx

Přídavný modul

Generování konstrukcí příhradových stožárů

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Structure 5.xx

Přídavný modul

Generování konstrukcí příhradových stožárů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Equipment 8.xx

Přídavný modul

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Effective Lengths 8.xx

Přídavný modul

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Effective Lengths 5.xx

Přídavný modul

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Design 8.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Equipment 5.xx

Přídavný modul

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Tower 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

RFEM Ostatní
RF-COM 5.xx

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

RFEM Ostatní
RF-MOVE 5.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Tower 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

RSTAB Ostatní
RS-COM 8.xx

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet