Přídavný modul RF-/TOWER Loading pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

Přídavný modul RF-/TOWER Loading generuje potřebná zatížení stožáru pro RFEM/RSTAB, která lze definovat jako parametrizovaná zatížení větrem a sněhem a provozní zatížení.

Při generování se zohledňují také objekty vytvořené v přídavných modulech RF-/TOWER Structure a RF-/TOWER Equipment.

 1. Základní vlastnosti

  • Zohlednění vlastní tíhy stožáru včetně vybavení
  • Rozložení zatížení větrem na návětrnou a závětrnou stranu stožáru nebo uživatelsky definované rozložení zatížení
  • Stanovení zatížení větrem na stožár a vybavení pro stožáry náchylné k vibracím (faktor nárazu větru)
  • Přiřazení plošného nebo osamělého zatížení na plošinách
  • Možnost redukce celkového zatížení větrem pro vybrané objekty
  • Stanovení zatížení námrazou pro třídu námrazy D a R s předem nastavenými hodnotami tloušťky námrazy
  • Generování provozního zatížení (plošná zatížení nebo osamělá břemena)
 2. Zatížení vlastní tíhou

  Vstupní data

  RF-/TOWER Loading zahrnuje požadavky norem EN 1994-1-4 / DIN EN 1993-3-1, DIN 1055-4, DIN 4131:1991-11 a DIN V 4131:2008-09, které se vztahují na zatížení vlastní tíhou konstrukce, zatížení větrem, sněhem a námrazou a provozní zatížení. Normované údaje jsou předem nastaveny nebo obsaženy v příslušných databázích.

  Při vytváření zatížení větrem podle Eurokódu jsou k dispozici následující národní přílohy:

  •  ČSN EN 1994-1-4 (Česká republika)
  •  STN EN 1991-1-4 (Slovensko)
  • Belgium NBN EN 1991-1-4 (Belgie)
  •  DK EN 1991-1-4 (Dánsko)
  •  SFS-EN 1991-1-4 (Finsko)
  •  NF EN 1991-1-4 (Francie)
  •  UNI EN 1991-1-4 (Itálie)
  • Cyprus NP k CYS EN 1991-1-4 (Kypr)
  •  DIN EN 1991-1-4 (Německo)
  •  NEN EN 1991-1-4 (Nizozemsko)
  •  SR EN 1991-1-4 (Rumunsko)
  •  SS EN 1991-1-4 (Singapur)
  •  SIST EN 1991-1-4 (Slovinsko)
  •  SS-EN 1991-1-4 (Švédsko)

  Zároveň je možné vytvořit libovolné individuální zatížení: tlaku a směru větru či zatížení námrazou lze zadat ručně nebo importovat z tabulek.

 3. Nastavení pro generování zatížení

  Generování

  Po vygenerování zatížení je možné zkontrolovat všechna data v přehledných tabulkách. Výsledky zahrnují údaje o generovaných zatěžovacích případech a zatíženích vlastní tíhou konstrukce, větrem a námrazou. Takto vygenerované zatížení lze dále dělit podle jednotlivých objektů stožáru nebo přídavného vybavení.

 4. Zatížení vlastní tíhou

  Export

  Generovaná zatížení lze jediným kliknutím myši exportovat do programu RFEM/RSTAB, kde se mohou kombinovat s dalšími zatěžovacími stavy. Veškeré údaje z modulu jsou součástí globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB.

  Kromě toho je možné cíleně vybrat obsah tiskového protokolu a požadovaný rozsah výsledků pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-TOWER Loading 5.xx

  1 750,00 USD

 • Další licence

  787,50 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • TOWER Loading 8.xx

  1 750,00 USD

 • Další licence

  787,50 USD

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také koupili
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program
Program pro statické výpočty MKP

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Structure 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Generování konstrukcí příhradových stožárů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
RFEM modul pro stabilitní analýzu podle metody vlastních tvarů

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Effective Lengths 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Equipment 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM
Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Analýza vlastního kmitání