Přídavný modul RF-/TOWER Loading pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Přídavné moduly pro stožárové konstrukce

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

Přídavný modul RF-/TOWER Loading generuje potřebná zatížení stožáru pro RFEM/RSTAB, která lze definovat jako parametrizovaná zatížení větrem a sněhem a provozní zatížení.

Při generování se zohledňují také objekty vytvořené v přídavných modulech RF-/TOWER Structure a RF-/TOWER Equipment.

 1. Základní vlastnosti

  • Zohlednění vlastní tíhy stožáru včetně vybavení
  • Rozložení zatížení větrem na návětrnou a závětrnou stranu stožáru nebo uživatelsky definované rozložení zatížení
  • Stanovení zatížení větrem na stožár a vybavení pro stožáry náchylné k vibracím (faktor nárazu větru)
  • Přiřazení plošného nebo osamělého zatížení na plošinách
  • Možnost redukce celkového zatížení větrem pro vybrané objekty
  • Stanovení zatížení námrazou pro třídu námrazy D a R s předem nastavenými hodnotami tloušťky námrazy
  • Generování provozního zatížení (plošná zatížení nebo osamělá břemena)
 2. Zatížení vlastní tíhou

  Vstupní data

  Přídavný modul RF-/TOWER Loading splňuje požadavky norem EN 1991-1-4 / DIN EN 1993-3-1, DIN 1055-4, DIN 4131:1991-11 a DIN V 4131:2008-09. Tyto normy zahrnují specifikace zatížení vlastní tíhou, větrem, údržbou/zatížením technika a námrazou (ISO 12494 nebo DIN 1055-5) a také proměnných zatížení. Specifikace podle normy jsou předem nastaveny nebo jsou uloženy v databázích.

  Pro generování zatížení větrem podle Eurokódu jsou k dispozici následující národní přílohy (NP):

  • DeutschlandDIN EN 1991-1-4 (Německo)
  •  ČSN EN 1994-1-4 (Česká republika)
  •  NP k CYS EN 1991-1-4 (Kypr)
  •  DK EN 1991-1-4 (Dánsko)
  •  NBN EN 1991-1-4 (Belgie)
  •  NEN EN 1991-1-4 (Nizozemsko)
  •  NF EN 1991-1-4 (Francie)
  •  SFS-EN 1991-1-4 (Finsko)
  •  SIST EN 1991-1-4 (Slovinsko)
  •  SR EN 1991-1-4 (Rumunsko)
  •  SS EN 1991-1-4 (Singapur)
  •  SS-EN 1991-1-4 (Švédsko)
  •  STN EN 1991-1-4 (Slovensko)
  •  UNI EN 1991-1-4 (Itálie)

  Lze také vytvářet individuální zatěžovací situace: Tlak a směr větru nebo zatížení ledem lze nastavit ručně nebo importovat z tabulek.
 3. Detaily

  Generování

  Po vygenerování zatížení je možné zkontrolovat všechna data v přehledných tabulkách. Výsledky zahrnují údaje o generovaných zatěžovacích případech a zatíženích vlastní tíhou konstrukce, větrem a námrazou. Takto vygenerované zatížení lze dále dělit podle jednotlivých objektů stožáru nebo přídavného vybavení.

 4. Generované zatížení větrem na antény

  Export

  Generovaná zatížení lze jediným kliknutím myši exportovat do programu RFEM/RSTAB, kde se mohou kombinovat s dalšími zatěžovacími stavy. Veškeré údaje z modulu jsou součástí globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB.

  Kromě toho je možné cíleně vybrat obsah tiskového protokolu a požadovaný rozsah výsledků pro jednotlivá posouzení.

Cena

Cena
1 750,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Structure 5.xx

Přídavný modul

Generování konstrukcí příhradových stožárů

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Structure 8.xx

Přídavný modul

Generování konstrukcí příhradových stožárů

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Equipment 8.xx

Přídavný modul

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

Cena za první licenci
990,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Equipment 5.xx

Přídavný modul

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

Cena za první licenci
990,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD