RF-/TOWER Loading | Vstupní data

Funkce programu

RF-/TOWER Loading zahrnuje požadavky norem EN 1994-1-4 / DIN EN 1993-3-1, DIN 1055-4, DIN 4131:1991-11 a DIN V 4131:2008-09, které se vztahují na zatížení vlastní tíhou konstrukce, zatížení větrem, sněhem a námrazou a provozní zatížení. Normované údaje jsou předem nastaveny nebo obsaženy v příslušných databázích.

Při vytváření zatížení větrem podle Eurokódu jsou k dispozici následující národní přílohy:

 •  ČSN EN 1994-1-4 (Česká republika)
 •  STN EN 1991-1-4 (Slovensko)
 • Belgium NBN EN 1991-1-4 (Belgie)
 •  DK EN 1991-1-4 (Dánsko)
 •  SFS-EN 1991-1-4 (Finsko)
 •  NF EN 1991-1-4 (Francie)
 •  UNI EN 1991-1-4 (Itálie)
 • Cyprus NP k CYS EN 1991-1-4 (Kypr)
 •  DIN EN 1991-1-4 (Německo)
 •  NEN EN 1991-1-4 (Nizozemsko)
 •  SR EN 1991-1-4 (Rumunsko)
 •  SS EN 1991-1-4 (Singapur)
 •  SIST EN 1991-1-4 (Slovinsko)
 •  SS-EN 1991-1-4 (Švédsko)

Zároveň je možné vytvořit libovolné individuální zatížení: tlaku a směru větru či zatížení námrazou lze zadat ručně nebo importovat z tabulek.

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Loading 5.xx

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

Cena za první licenci
1 750,00 USD
;