RF-/TOWER Loading | Vstupní data

Funkce programu

Přídavný modul RF-/TOWER Load splňuje požadavky norem EN 1991-1-4/ DIN EN 1993-3-1, DIN 1055-4, DIN 4131:1991-11 a DIN V 4131:2008-09. Tyto normy se vztahují na zatížení vlastní tíhou konstrukce, zatížení větrem, provozní zatížení a zatížení námrazou (ISO 12494 nebo DIN 1055-5) a také proměnná zatížení. Normované údaje jsou předem nastaveny nebo jsou k dispozici v příslušných databázích.

Pro generování zatížení větrem podle Eurokódu jsou k dispozici následující národní přílohy (NP):

 • DeutschlandDIN EN 1991-1-4 (Německo)
 • NBN EN 1991-1-4 (Belgie)
 • NP k CYS EN 1991-1-4 (Kypr)
 • ČSN EN 1994-1-4 (Česká republika)
 • DK EN 1991-1-4 (Dánsko)
 • SFS-EN 1991-1-4 (Finsko)
 • NF EN 1991-1-4 (Francie)
 • UNI EN 1991-1-4 (Itálie)
 • NEN EN 1991-1-4 (Nizozemsko)
 • SR EN 1991-1-4 (Rumunsko)
 • SS EN 1991-1-4 (Singapur)
 • STN EN 1991-1-4 (Slovensko)
 • SIST EN 1991-1-4 (Slovinsko)
 • SS-EN 1991-1-4 (Švédsko)

Je možné vytvořit libovolné individuální zatížení: Tlak a směr větru nebo zatížení ledem lze nastavit ručně nebo importovat z tabulek.
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Loading 5.xx

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

Cena za první licenci
1 750,00 USD