Přídavný modul RF-/TOWER Structure pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Generování konstrukcí příhradových stožárů

Přídavný modul RF-/TOWER Structure představuje výrazné usnadnění práce při modelování složitých prostorových příhradových stožárů. Model příhradových stožárů a stožárů mobilních operátorů lze rychle a pohodlně vytvořit na základě zadaných parametrů.

RF-/TOWER Structure zároveň umožňuje úpravu modelů vytvořených v hlavním programu RFEM/RSTAB.

 1. Základní vlastnosti

  • Generování stožárů trojúhelníkového nebo obdélníkového půdorysu
  • Přístup k rozsáhlým databázím materiálů a průřezů programu RFEM/RSTAB
  • Jednoduché zadání geometrie pomocí segmentů stožárů
  • Databáze svislých, vodorovných a vnitřních ztužení
  • Jednoduchý export vygenerovaných údajů o konstrukci do RFEM/RSTAB
 2. Parametrická knihovna ztužení stožáru

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu je nutné zvolit typ stožáru a vybrat odpovídající materiály a průřezy. Geometrie stožáru se definuje na základě jednotlivých segmentů stožáru. Sklon prvků stožáru lze stanovit určením příslušné šířky nebo pomocí poměrného sklonu.

  Následně se definují jednotlivá ztužení příhradového stožáru. Přitom je možné zadat podrobné údaje o svislých a vodorovných ztuženích nesymetrických stožárů, vodorovných pásech i vnitřních ztuženích. K dispozici je rozsáhlá databáze parametrizovaných typů ztužení.

  Všechny vstupní tabulky obsahují interaktivní grafický náhled, který usnadňuje modelování stožáru.

 3. Tabulka vzpěrných délek

  Generování

  Po vygenerování modelu stožáru se v přehledných tabulkách zobrazí údaje o všech prutech stožáru. Výsledné údaje zahrnují především informace o kloubech a vzpěrných délkách jednotlivých prutů.

  Součástí vygenerovaných údajů je také interaktivní grafika s možností zobrazování různých částí konstrukce, který slouží k vizuální kontrole modelu.

 4. Model stožáru vyexportovaný do RSTABu

  Export

  Vygenerovaný model lze jednoduše exportovat do programu RFEM/RSTAB jediným kliknutím myši.

  Veškeré údaje z modulu jsou součástí globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Navíc je možné cíleně vybrat obsah tiskového protokolu a požadovaný rozsah výsledků pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
1 750,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Loading 8.xx

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Loading 5.xx

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Equipment 8.xx

Přídavný modul

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Effective Lengths 8.xx

Přídavný modul

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Effective Lengths 5.xx

Přídavný modul

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Design 8.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu