Přídavný modul RF-/TOWER Structure pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Přídavné moduly pro stožárové konstrukce

Generování konstrukcí příhradových stožárů

Přídavný modul RF-/TOWER Structure představuje výrazné usnadnění práce při modelování složitých prostorových příhradových stožárů. Model příhradových stožárů a stožárů mobilních operátorů lze rychle a pohodlně vytvořit na základě zadaných parametrů.

RF-/TOWER Structure zároveň umožňuje úpravu modelů vytvořených v hlavním programu RFEM/RSTAB.

 1. Základní vlastnosti

  • Generování stožárů trojúhelníkového nebo obdélníkového půdorysu
  • Přístup k rozsáhlým databázím materiálů a průřezů programu RFEM/RSTAB
  • Jednoduché zadání geometrie pomocí segmentů stožárů
  • Databáze svislých, vodorovných a vnitřních ztužení
  • Jednoduchý export vygenerovaných údajů o konstrukci do RFEM/RSTAB
 2. Upravit uživatelsky definovanou výplň

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu je nutné zvolit typ stožáru a vybrat odpovídající materiály a průřezy. Geometrie stožáru se definuje na základě jednotlivých segmentů stožáru. Sklon prvků stožáru lze stanovit určením příslušné šířky nebo pomocí poměrného sklonu.

  Následně se definují jednotlivá ztužení příhradového stožáru. Přitom je možné zadat podrobné údaje o svislých a vodorovných ztuženích nesymetrických stožárů, vodorovných pásech i vnitřních ztuženích. K dispozici je rozsáhlá databáze parametrizovaných typů ztužení.

  Všechny vstupní tabulky obsahují interaktivní grafický náhled, který usnadňuje modelování stožáru.

 3. Vygenerovaná data stožáru

  Generování

  Po vygenerování modelu stožáru se v přehledných tabulkách zobrazí údaje o všech prutech stožáru. Výsledné údaje zahrnují především informace o kloubech a vzpěrných délkách jednotlivých prutů.

  Součástí vygenerovaných údajů je také interaktivní grafika s možností zobrazování různých částí konstrukce, která slouží k vizuální kontrole modelu.

 4. Model stožáru vyexportovaný do RSTABu

  Export

  Vygenerovaný model lze jednoduše exportovat do programu RFEM/RSTAB jediným kliknutím myši.

  Veškeré údaje z modulu jsou součástí globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Navíc je možné cíleně vybrat obsah tiskového protokolu a požadovaný rozsah výsledků pro jednotlivá posouzení.

Cena

Cena
1 750,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Loading 8.xx

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Loading 5.xx

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Equipment 8.xx

Přídavný modul

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

Cena za první licenci
990,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Effective Lengths 8.xx

Přídavný modul

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

Cena za první licenci
580,00 USD