RF-/TOWER Structures | Vstupní data

Funkce programu

Po spuštění přídavného modulu je nutné zvolit typ stožáru a vybrat odpovídající materiály a průřezy. Geometrie stožáru se definuje na základě jednotlivých segmentů stožáru. Sklon prvků stožáru lze stanovit určením příslušné šířky nebo pomocí poměrného sklonu.

Následně se definují jednotlivá ztužení příhradového stožáru. Přitom je možné zadat podrobné údaje o svislých a vodorovných ztuženích nesymetrických stožárů, vodorovných pásech i vnitřních ztuženích. K dispozici je rozsáhlá databáze parametrizovaných typů ztužení.

Všechny vstupní tabulky obsahují interaktivní grafický náhled, který usnadňuje modelování stožáru.

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Structure 5.xx

Přídavný modul

Generování konstrukcí příhradových stožárů

Cena za první licenci
1 750,00 USD