Wspierająca konstrukcja ramowa - renowacja wieży w Kerpen

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Ing.-Büro Klimpel
Am Gartenkamp 31
D-44807 Bochum, Niemcy
www.ib-klimpel.de
Inwestor Katholische Kirchengemeinde St. Martinus
Stiftstraße 6
D-50171 Kerpen, Niemcy

Długość: 10 m, szerokość: 10 m, wysokość: 30 m, masa: około 25 t, oddziaływania nieliniowe: Elementy ściskane i wybaczane,<br>nieliniowe przeguby prętowe
Węzły: 721, pręty: 2 600, materiały: 1, przekroje: 6

W celu przeprowadzenia renowacji wieży parafii St. Martinus w Kerpen, potrzebne było rusztowanie. Stało się ono częścią projektu konstrukcji, który kosztował 850,000 Euro. Odpowiedzialni projektanci musieli zmierzyć się ze specjalnym wyzwaniem, ponieważ konstrukcja ramowa musiała zostać ustawiona na szczycie iglicy bez zastosowania zakotwień ciśnieniowych, wykorzystywanych zwykle w rusztowaniach. Oprócz tego, pokrycie otuliną było powodem zaprojektowania konstrukcji ramowej bez redukcji obciążeń wiatrowych. Rama została wybudowana przy użyciu rusztowania modułowego typu wielokątnego o 16 krawędziach o długości około 40 do 60 m oraz o 8 krawędziach o długości około 60 do 70 m.

Moduły dodatkowe:

RSBUCK, RSIMP, EL-PL

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD