Wybór poprzez płaszczyznę

Wskazówki i porady

W programach RFEM i RSTAB, istnieje kilka sposobów wybierania elementów konstrukcji w celu przeprowadzenia ich modyfikacji. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest „wybór za pomocą okna“. W zależności od wielkości naszej konstrukcji, jednoczesny wybór kilku obszarów, korzystając z ww opcji, może okazać się bardzo czasochłonnym, z uwagi na to, że w wyborze będą uwzględnione również niepożądane przez nas elementy.

W tym przypadku, możemy skorzystać z opcji "Wybrać w płaszczyźnie". Dzięki temu będziemy mogli szybko wybrać a następnie edytować elementy konstrukcji leżące w określonej płaszczyźnie (np. ramy hali lub podesty). Funkcję tą znajdziemy w zakładce "Edytować" -> "Wybrać" -> "W płaszczyźnie".

W programie RSTAB, możemy wybrać węzły i pręty, natomiast w programie RFEM dodatkowo jeszcze powierzchnie i linie. Płaszczyzna, z której zostały wybrane elementy może być definiowana na dwa sposoby. bądź za pomocą „3 węzłów" lub „Ograniczenia wielokątnego“. Opcja „3 węzły" pozwala na wybór trzech węzłów konstrukcji w celu określenia nami pożądanej płaszczyzny. Na dołączonym rysunku widzimy trzy wybrane węzły konstrukcji. Podczas wyboru punktów rastru, należy zwrócić uwagę, że aktualnie skorygowana płaszczyzna robocza leży w wybranej przez nas płaszczyźnie. Jeśli jest to konieczne, możemy również regulować ustawienia nowej płaszczyzny roboczej lub początek rastru.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD