Výběr v rovině

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V RFEMu a RSTABu máme k dispozici několik možností, jak si vybrat část konstrukčního modelu pro další zpracování. Nejčastěji používanou možností výběru je jistě výběr pomocí okna. V závislosti na velikosti konstrukce může být při této volbě časově náročný výběr několika oblastí konstrukce, protože jsme vybrali i nechtěné části konstrukce.

V takovém případě můžeme použít volbu "Vybrat v rovině". Lze tak rychle vybrat i dále upravovat prvky konstrukce ležící v určité rovině (například rámy hal a nástupiště). Tuto funkci najdeme v sekci 'Upravit' → 'Vybrat' → 'V rovině'.

V RSTABu můžeme navíc vybrat plochy a pruty z RFEMu i uzly. Rovina, ze které mají být prvky vybrány, můžeme definovat pomocí '3 uzlů' nebo pomocí 'Mnohogonové hranice'. Volba 3 uzly umožňuje vybrat tři uzly se strukturou tří bodů rastru aktuální pracovní roviny pro zadání požadované roviny. Příklad znázorňuje tři uzly vybrané konstrukce. Při výběru rastrových bodů je třeba mít na paměti, že aktuálně upravená pracovní rovina leží v požadované rovině výběru. V případě potřeby lze toto nastavení upravit novou počáteční hodnotou pracovní roviny nebo počátečním bodem rastru.

Klíčová slova

Vyberte

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD