Rama hali ma być wymiarowana za pomocą programu FE-LTB.

Jednak nie wszystkie siły wewnętrzne są przenoszone podczas przejmowania obciążenia z RSTAB. Dlaczego nie?

Odpowiedź

W FE-BGDK przejmowane są tylko obciążenia, które bezpośrednio atakują hals barowy.

Jeśli ładunki są wprowadzane do pręta pociągowego przez kolejne elementy, należy je uzupełnić ręcznie.

Przykładami są ramy hali ze wspornikami szyny dźwigowej, hale 3-W z dachami płatwiowymi, ramy wieloramkowe itp.

Na przykład, jeśli siła działa na ramię wspornika, które nie należy do halsu, obciążenie to należy uzupełnić ręcznie. Obciążenie to musi być następnie przeniesione do węzła i dodatkowo może zostać zastosowany przesunięty moment obrotowy.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-FE-LTB 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD