Rám haly musí být dimenzován programem FE-LTB.

Při převzetí zátěže z RSTAB však nejsou přeneseny všechny vnitřní síly. Proč ne?

Odpověď

Ve FE-BGDK jsou převzaty pouze zátěže, které přímo útočí na tyčovou tyč.

Pokud jsou do tyče zataženy zátěže následujícími součástmi, musí být tyto doplněny ručně.

Příkladem jsou rámy haly s konzolami jeřábových kolejnic, 3-D haly s vaznicemi, vícerámové rámy atd.

Pokud například síla působí na konzolové rameno, které nepatří k tyčovému připevnění, musí být toto zatížení doplněno ručně. Toto zatížení pak musí být přesunuto do uzlu a navíc může být aplikován posunutý točivý moment.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD