Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

FAQ 000632 PL

1. grudnia 2017

Robert Vogl Obliczenia RFEM RSTAB

Pomimo braku siły zewnętrznej przed siłą nośności na podstawie wykresu sił wewnętrznych przesuwa się siłę tnącą. Jakie jest tego wytłumaczenie?

Odpowiedź

Siły wewnętrzne przeskakują tuż przed podpórką, ponieważ imperfekcje są uwzględniane w tych miejscach.

Imperfekcje od początkowego kołysania i / lub wygięcia wstępnego są stosowane jako pręty równoważne dla prętów. Obciążenie równoważne powoduje powstanie dodatkowych momentów i sił tnących. Momenty podporowe powodują również momenty podporowe.

Siły ścinające mogą jednak nie wywoływać reakcji podporowych, ponieważ układ straciłby równowagę.

Rysunki po lewej stronie pokazują ten efekt. Rysunek 01 przedstawia ograniczoną kolumnę obciążoną siłą osiową w PO1. W LC2 stosowane jest wygięcie wstępne.

W wynikach kombinacji obciążeń wynikowa siła tnąca jest obliczana na podstawie równoważnego obciążenia N * φ 0 : 10 * 1/282 = 0,035 kN. Ta nowa siła tnąca nie jest jednak efektem oddziaływania, a zatem nie jest uznawana za reakcję podporową. Stała siła tnąca powinna być zatem uważana za równoważne obciążenie z imperfekcji.

Rysunek 02 przedstawia pochylony pręt z obciążeniem pionowym. Odchylenie powoduje tylko jeden moment podparcia. Reakcja poziomej podporowej nie może powstać z racji równowagi (suma obciążenia = suma reakcji podporowych). W przypadku przekonwertowania układu na pręt o równoważnym obciążeniu obowiązuje to samo.

Słowa kluczowe

Siła tnąca Imperfekcja Nieciągłość

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD