Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

1. prosince 2017

FAQ 000632 CS

Robert Vogl

Výpočet

RFEM

RSTAB

I když neexistuje žádná vnější síla, skáče před podporou v diagramu vnitřních sil o smykové síle. Jaké je vysvětlení?

Odpověď

Vnitřní síly se skočí přímo před podporou, protože na těchto místech jsou zohledněny imperfekce.

Imperfekce z počátečního natáčení a / nebo zrychlení se na pruty použijí jako náhradní zatížení. Ekvivalentní zatížení má za následek přídavné momenty a smykové síly. Momenty vedou také k podporovým momentům ze sklonu.

Smykové síly však nesmí vést k reakcím, protože systém ztratí rovnováhu.

Číselné hodnoty vlevo znázorňují tento efekt. Obrázek 01 znázorňuje omezený sloup s normálovou silou v ZS1. V LC2 je použita přednastavení.

Ve výsledcích kombinace zatížení se výsledná smyková síla zobrazí z náhradního zatížení N * φ 0 : 10 * 1/282 = 0.035 kN. Tato nová smyková síla ovšem nemá vliv na účinnost a proto se nepovažuje za reakci. Výsledná smyková síla se proto musí vždy považovat za ekvivalentní zatížení v důsledku imperfekce.

Obr. 02 znázorňuje nakloněný prut s vertikálním zatížením. Sklon vede pouze k jednomu podporovému momentu. Horizontální reakce nemůže nastat z důvodů rovnováhy (součet zatížení = součet podporových reakcí). Pokud je systém přeměněn na prut s náhradním zatížením, platí totéž.

Klíčová slova

Smykové síly Imperfekci Nespojitost

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD