Przekroje złożone i hybrydowe

Funkcja produktu

Program umożliwia definicje przekrojów drewnianych złożonych o kształtach takich jak teownik, dwuteownik czy też przekrojów skrzynkowych. Pojedyncze elementy połączone są w sposób sztywny lub półsztywny. Dodatkowo można utworzyć przekrój hybrydowy. W oddzielnym oknie przyporządkowuje się różne materiały określonym elementom.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD