Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Integracja z programem RSTAB i import danych na temat geometrii i obciążenia
 • Automatyczny wybór prętów do obliczeń według określonych kryteriów (na przykład tylko pręty pionowe)
 • Opcjonalnie dostępne dzięki rozszerzeniu EC2 dla RFEM/RSTAB, wymiarowanie elementów ściskanych z betonu zbrojonego według metody bazującej na zakrzywieniu nominalnym zgodnej z EN 1992-1-1:2004 (Eurokod 2) oraz według następujących załączników krajowych (ZK):
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
  • United Kingdom NA to BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Wielka Brytania)
  •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Niemcy)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Austria)
  • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 wymiarowanie przy normalnej temperaturze i EN 1992-1-2 ANB:2010 w warunkach pożaru (Belgia)
  • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)
  • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
  • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
  •  CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Czechy)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
  •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
  •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
  •  NEN-EN 1992-1-1+C2 :2011/NB:2016 (Holandia)
  •  NS-EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norwegia)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)
  Oprócz zintegrowanych załączników krajowych, użytkownik może tworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.
  • Opcjonalnie uwzględnianie pełzania
  • Określanie długości wyboczeniowych i smukłości według modelu utwierdzenia słupa na podstawie wykresu
  • Automatyczne określanie normalnego, niezamierzonego oraz dodatkowego mimośrodu według analizy drugiego rzędu
  • Analiza konstrukcji monolitycznych oraz elementów prefabrykowanych
  • Analiza uwzględniająca standardowe obliczenia betonu zbrojonego
  • Określanie sił wewnętrznych według analizy liniowej oraz analizy drugiego rzędu
  • Analiza decydujących miejsc obliczeniowych wzdłuż osi słupa według oddziałującego obciążenia
  • Wyniki dla wymaganego zbrojenia podłużnego oraz strzemion zbrojeniowych
  • Wyniki dla bezpieczeństwa obliczeniowego
  • Obliczanie odporności ogniowej z opcjonalnym wymiarowaniem zbrojenia podłużnego według DIN 4102-22:2004 lub DIN 4102-4:2004, tabela 31
  • Obliczanie odporności ogniowej według metody uproszczonej (metoda strefowa) zgodnie z EN 1992-1-2
  • Wstępny projekt zbrojenia wraz z przedstawieniem graficznym zbrojenia podłużnego oraz strzemion zbrojeniowych w renderowaniu 3D
  • Podsumowanie stopni wykorzystania z możliwością dostępu do wszystkich szczegółów obliczeń
  • Graficzne przedstawianie ważnych szczegółów obliczeniowych w oknie roboczym programu RSTAB
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD