Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB včetně převzetí údajů o geometrii a zatěžovacích stavech
 • Automatický výběr prutů pro posouzení podle zadaných kritérií (například pouze svislé pruty)
 • Rozšíření modulu EC2 for RFEM/RSTAB umožňuje posouzení tlačených prvků ze železobetonu podle metody založené na jmenovité křivosti v souladu s EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). Dostupné jsou tyto národní přílohy:
  •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
  • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
  • Belgium NBN EN 1992-1-1/NA:2010; EN 1992-1-2/NA:2010 (Belgie)
  • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
  • Cyprus NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
  •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
  •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
  •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
  • United Kingdom NP k BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)

Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

 • Volitelné zohlednění dotvarování betonu
 • Stanovení vzpěrných délek a štíhlostí podle stupně vetknutí sloupů pomocí diagramu
 • Automatické určení normální a nežádoucí excentricity podle dodatečné návrhové excentricity na základě analýzy druhého řádu
 • Posouzení monolitických konstrukcí a prefabrikovaných dílců
 • Standardní posouzení železobetonu
 • Stanovení vnitřních sil podle lineární statické analýzy a analýzy druhého řádu
 • Analýza rozhodujících návrhových míst podél sloupu v důsledku působících zatížení
 • Výpočet požadované podélné a třmínkové výztuže
 • Posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody (zónové metody) v souladu s EN 1992-1-2; posouzení požární odolnosti stojek
 • Posouzení požární odolnosti s volitelnou možností podélné výztuže podle DIN 4102-22:2004 nebo DIN 4102-4:2004, tabuka 31
 • Grafické znázornění podélné a třmínkové výztuže v 3D renderování
 • Souhrn návrhového využití včetně všech detailů posouzení
 • Grafické znázornění významných detailů posouzení v pracovním okně programu RFEM/RSTAB
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
;