RF-CONCRETE NL | Wyniki

Funkcja produktu

Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-CONCRETE NL wyświetla wyniki obliczeń nieliniowych w przejrzyście ułożonych tabelach. Oprócz tego wyświetlane są także wszystkie wartości pośrednie, dzięki czemu obliczenia stają się przejrzyste. Graficzne przedstawianie stopni wykorzystania, deformacji, naprężeń w betonie i stali zbrojeniowej, szerokości, głębokości i odległości rys w programie RFEM pozwala szybko zidentyfikować przekroje krytyczne lub zarysowane.

Powiadomienia o błędach lub uwagi dotyczące obliczeń pomagają odnaleźć problemy w projekcie. Dzięki temu, że wyniki obliczeń wyświetlane są według powierzchni lub punktów wraz ze wszystkimi wynikami pośrednimi, można prześledzić wszystkie szczegóły obliczeń.

Dzięki możliwości eksportu tabel z danymi początkowymi i wynikami do aplikacji MS Excel, dane te można wykorzystać w innych programach. Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM pozwala na przejrzyste udokumentowanie analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD