RF-CONCRETE NL | Výsledky

Funkce programu

Výsledky nelineárního výpočtu se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách, a to včetně všech mezihodnot. Grafické znázornění návrhového využití, deformací, napětí v betonu a ve výztuži, šířek a hloubek trhlin a vzdáleností trhlin v programu RFEM umožňuje rychlý přehled kritických či potrhaných průřezů.

Chybová hlášení nebo poznámky týkající se výpočtu indikují potenciální návrhové problémy. Výsledky posouzení seřazené po plochách nebo po bodech včetně všech mezivýsledků usnadňují srozumitelnost výpočtu do nejmenších detailů.

Vstupní a výstupní tabulky lze exportovat do MS Excel, a tím zpřístupnit modelová data pro další zpracování v různých programech. Úplná integrace výsledků do výstupního protokolu programu RFEM zajišťuje přehlednou dokumentaci statického návrhu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD