RF-/TIMBER NBR | Funkcje

Funkcja produktu

 • Integracja z programem RFEM/RSTAB, import wszystkich odpowiednich danych i sił wewnętrznych
 • Wymiarowanie prętów i zbiorów prętów na rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie wykorzystując kombinacje sił wewnętrznych
 • Analiza stateczności dla wyboczenia i zwichrzenia według metody pręta zastępczego lub teorii drugiego rzędu
 • Obliczenia stanu granicznego użytkowalności z uwzględnieniem ograniczenia ugięć
 • Biblioteka materiałów i przekrojów według klasyfikacji norm brazylijskich
 • Wprowadzanie zdefiniowanych przez użytkownika danych dotyczących przekrojów okrągłych i prostokątnych
 • Optymalizacja przekrojów z możliwością eksportu do programu RFEM/RSTAB
 • Możliwość importowania długości wyboczeniowych z modułu dodatkowego RF-/STABILITY
 • Szczegółowa dokumentacja wyników wraz z odniesieniami do wykorzystanych normowych równań obliczeniowych
 • Wiele opcji filtrowania wyników wraz z możliwością segregowania ich według prętów, przekrojów, położenia x lub przypadków, grup i kombinacji obciążeń
 • Uwzględnienie wpływu temperatury i warunków wilgotności drewna
 • Wizualizacja kryterium obliczeniowego na modelu w programie RFEM/RSTAB
 • Eksport danych do MS Excel

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER NBR 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych i zbiorów prętów wg NBR 7190:1997 (Norma brazylijska)

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD