RF-/TIMBER NBR | Základní vlastnosti

 • Databáze znalostí

Funkce programu

18. září 2015

000254

Obecné

RF-/TIMBER NBR

 • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB včetně importu všech odpovídajících informací a vnitřních sil
 • Posouzení prutů a sledu prutů na tah, tlak, ohyb, smyk a kombinované vnitřní síly
 • Posouzení stability pro klopení a vzpěr metodou náhradního prutu nebo analýzy druhého řádu
 • Posouzení mezního stavu použitelnosti formou omezení průhybů
 • Databáze brazilských materiálů a průřezů
 • Uživatelsky zadané obdélníkové a kruhové průřezy
 • Optimalizace průřezu s možností přenosu do programu RFEM/RSTAB
 • Volitelný import vzpěrných délek z přídavného modulu RSBUCK nebo RF-STABILITY
 • Podrobná výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité při posouzení a popsané v normě
 • Různé možnosti filtrování a třídění výsledků včetně výsledků po prutech, průřezech, místech x, případně po zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a kombinacích výsledků
 • Zohlednění vlhkostních podmínek provozu
 • Vizualizace stupně využití na modelu v programu RFEM/RSTAB
 • Export dat do programu MS Excel

Napište komentář...

Napište komentář...

 • Navštíveno 43x
 • Aktualizováno 24. února 2020
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER NBR 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle NBR 7190-1997

Cena za první licenci
1 120,00 USD