RF-GLASS | Wyniki

Funkcja produktu

Po dokonaniu obliczeń wyniki są wyświetlane w czytelnych oknach wyników, dzięki czemu łatwo odnaleźć maksymalne wartości naprężeń. W oknie przedstawiony jest także wykres naprężeń przez zespół warstw szklanej tafli.

Ponadto moduł RF-GLASS wyświetla zestawienie materiałów, a dla szkła zespolonego także ciśnienie gazu. Możliwe jest wyświetlenie wyników w formie graficznej na modelu w programie RFEM.

Dane wejściowe oraz wyniki wraz z rysunkami z modułu RF-GLASS mogą być włączone do protokołu wydruku programu RFEM. Możliwy jest też eksport wszystkich tabel do MS Excel.

RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD