RSBUCK | Obliczenia

Funkcja produktu

000370 20. lipca 2015 Obliczenia RSBUCK Analiza stateczności

RSBUCK określa najniekorzystniejsze kształty wyboczeniowe konstrukcji. Z powodu teorii stanowiącej podstawę metody obliczeniowej, najczęściej nie można wyłączyć niższych wartości własnych z analizy i określić tylko wyższych wartości własnych. Przy użyciu RSBUCK można określać do 10000 najniższych wartości własnych systemu konstrukcyjnego.

W celu obliczenia wartości własnych lub współczynników obciążenia krytycznego, moduł RSBUCK domyślnie wykorzystuje średnią wartość sił osiowych pojawiających się w poszczególnych prętach. Moduł może także opcjonalnie pracować z najniekorzystniejszą siłą osiową w pręcie. Określanie kształtów wyboczeniowych prowadzone jest poprzez analizę wartości własnej dla całej konstrukcji. W trakcie tego określania, program wykorzystuje iteracyjne rozwiązywanie równań.

Użytkownik musi określić jedynie dwie wartości:

  • maksymalną ilość iteracji
  • kryterium zatrzymania 

Ponieważ dokładny wynik można przybliżyć do pewnej możliwej granicy, ale nigdy nie da się go osiągnąć, RSBUCK przerywa proces obliczania, po osiągnięciu zdefiniowanej ilości kroków iteracyjnych. W razie pojawienia się problemu zbieżności, kryterium przerwania stanowi granicę określającą moment, gdy rozwiązanie przybliżone może być uważane za wartość dokładną. Dla problemów rozbieżności, nigdy nie będzie rozwiązania.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD