RSBUCK | Výpočet

Funkce programu

4. května 2015

000370

Výpočet

RSBUCK

Stabilitní analýza

RSBUCK stanoví nejméně příznivé tvary vybočení konstrukce. Kvůli teorii výpočetní metody není obecně možné vyloučit nižší vlastní čísla z analýzy a současně určit vyšší vlastní čísla. RSBUCK může stanovit maximálně 10 000 nejnižších vlastních čísel konstrukce.

RSBUCK standardně používá k výpočtu vlastních čísel/součinitelů kritického zatížení průměrné hodnoty normálových sil v jednotlivých prutech. Modul může případně pracovat s nejnepříznivější normálovou silou v prutu. Stanovení tvarů vybočení celé konstrukce probíhá podle analýzy vlastních čísel. K tomu se používá iterační řešič rovnic.

Je třeba zadat pouze následující dvě hodnoty:

  • Maximální počet iterací
  • Limit pro přerušení

Protože se přesný výsledek dá aproximovat tak blízko, jak je to jen možné, aniž by jej bylo dosaženo, po určitém počtu iteračních kroků ukončí RSBUCK výpočet. V případě problému s konvergencí přestavuje limit pro přerušení mez, kdy lze přibližné řešení považovat za přesný výsledek. Pro divergence žádné řešení neexistuje.
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD