RSBUCK | Výpočet

Funkce programu

000370 17. června 2015 Výpočet RSBUCK Stabilitní analýza

RSBUCK určuje nejnevhodnější tvary vybočení konstrukce. Kvůli teorii výpočetní metody není obecně možné vyloučit nižší vlastní čísla z analýzy a současně určit vyšší vlastní čísla. RSBUCK může určit maximálně 1000 nejnižších vlastních čísel konstrukce.

RSBUCK standardně používá k výpočtu vlastních čísel/součinitelů kritického zatížení průměrné hodnoty normálových sil v jednotlivých prutech. Modul může případně pracovat s nejnepříznivější normálovou silou v prutu. Stanovení tvarů vybočení celé konstrukce probíhá podle analýzy vlastních čísel. Iterativní řešič rovnic vyžaduje pouze tyto hodnoty:

  • Maximální počet iterací
  • Limit pro přerušení

Protože se přesný výsledek dá aproximovat tak blízko, jak je to jen možné, aniž by jej bylo dosaženo, po určitém počtu iteračních kroků ukončí RSBUCK výpočet. V případě problému s konvergencí představuje limit pro přerušení mez, která určí okamžik, kdy je možné přibližný výsledek považovat za přesný. Pro divergence žádné řešení neexistuje.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD