COMPOSITE-BEAM | Funkcje

Funkcja produktu

 • Belki jednoprzęsłowe i belki ciągłe ze zdefiniowanymi warunkami brzegowymi
 • Automatyczne wyznaczanie przekrojów efektywnych
 • Dowolne kształtowanie podpór roboczych dla etapu budowy
 • Dowolne definiowanie obciążeń skupionych, liniowych oraz zmiennych liniowo jako obciążeń stałych i zmiennych z określeniem wieku betonu pod obciążeniem
 • Dowolnie definiowane obciążenia konstrukcji jak i ruchome obciążenia konstrukcji
 • Automatyczne kombinacje obciążeń
 • Obliczenie właściwości przekroju według metody 1 lub 2
 • Obliczenie sprężystych sił wewnętrznych z RSTAB
 • Redystrybucja momentów
 • Obliczenie wytrzymałości na zginanie i ścinanie wraz z oddziaływaniem
 • Określenie wymaganych połączeń na ścinanie oraz ich rozmieszczenia
 • Obliczenie wytrzymałości wzdłużnej na ścinanie
 • Dane wyjściowe w postaci decydujących reakcji podporowych dla etapu budowy i stanu końcowego, w tym obciążeń podpór roboczych
 • Analiza zwichrzenia
 • Analiza ograniczenia szerokości rys
 • Sprawdzenie częstotliwości drgań własnych

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne
COMPOSITE-BEAM 8.xx

COMPOSITE-BEAM 8.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek zespolonych według ENV 1994-1-1 (Eurokod 4)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD