COMPOSITE-BEAM | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Jednoduché a spojité nosníky s definovatelnými okrajovými podmínkami
 • Automatické stanovení účinných průřezů
 • Libovolná montážní podpora pro montážní stav
 • Volně definovatelná osamělá, spojitá a lichoběžníková zatížení jako přidaná stálá zatížení včetně stáří betonu při zatížení
 • Zohlednění volně definovatelných montážních zatížení a pohyblivých montážních pohyblivých zatížení
 • Automatická kombinace zatěžovacích stavů
 • Výpočet průřezových charakteristik podle Metody 1 nebo Metody 2
 • Výpočet elastických vnitřních sil pomocí programu RSTAB
 • Redistribuce momentů
 • Posouzení mezního momentu únosnosti a smykové únosnosti pomocí interakce
 • Stanovení nutných spojovacích prostředků a jejich rozdělení
 • Posouzení namáhání podélnou smykovou silou
 • Výsledky rozhodujících podporových sil pro stavební a konečný stav včetně zatížení montážních podpor
 • Analýza prostorového vzpěru
 • Posouzení šířky trhlin
 • Posouzení vlastních frekvencí

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné
COMPOSITE-BEAM 8.xx

COMPOSITE-BEAM 8.xx

Samostatný program

Posouzení spřažených nosníků podle ENV 1994-1-1:1992

Cena za první licenci
1 480,00 USD