RX-TIMBER Column | Obliczenia

Funkcja produktu

W RX-TIMBER Column można wybrać następujące ustawienia dla obliczeń:

  • Wybór prowadzonych obliczeń (SGN, SGU, odporność ogniowa)
  • Wybór, czy zostaną określone siły podporowe i deformacje
  • Określanie parametrów dla obliczeń odporności ogniowej według metody uproszczonej
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Column 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD