RX-TIMBER Purlin | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Belkę można modelować na wiele sposobów. Poprzez wybór typu dachu określana jest odpowiednia pozycja płatwi dla generowania obciążenia wiatrem i śniegiem.

Podczas określania typu belki można wybrać pomiędzy belką ciągłą a płatwią. W przypadku wybrania belki ciągłej można zdefiniować dla niej kilka warunków podparcia przegubowego. Jeśli wybrana zostanie płatew, nie można modyfikować warunków podparcia przegubowego. W przypadku wybrania płatwi, RX-TIMBER Purlin oblicza belkę z uwzględnieniem podwójnego przekroju dla strefy połączenia oraz dodatkowo dostępna staje się pewna ilość elementów łączących:

  • Gwoździe (otwory przewiercone / nieprzewiercone)
  • Pierścieniowe i płaskie złącza oraz śruby
  • Połączenia śrubowe z systemem usztywniającym WT firmy SFS intec
  • Specyfikacje użytkownika dzięki nośności charakterystycznej

Uwzględniając ustawienia materiału, z biblioteki materiałów można wybrać odpowiednią klasę drewna. Wszystkie klasy materiału określone w EN 1995-1-1: 2004 (EC5) lub DIN 1052:2008-12 oraz w wybranym załączniku krajowym dostępne są dla drewna klejonego warstwowo, drewna liściastego oraz iglastego. Bibliotekę można rozszerzyć o własne klasy wytrzymałości z charakterystykami materiału określonymi przez użytkownika. Podczas wprowadzania obciążeń stałych (na przykład konstrukcja dachu) można wykorzystać również obszerną bibliotekę materiałów, którą można uzupełniać o własne elementy.

Generatory zintegrowane w module RF-TIMBER Purlin pozwalają na łatwe tworzenie różnych przypadków obciążenia wiatrem i śniegiem. Mapa pokazująca strefy wiatrowe i śniegowe w danym kraju wyświetlana jest przy użyciu przycisku informacyjnego. Odpowiednią strefę można wybrać przez podwójne kliknięcie. Przypadki obciążeń przedstawiane są graficznie, co pozwala na ich sprawdzenie.

Obciążenia można również definiować ręcznie. Według wprowadzonych obciążeń, moduł RX-TIMBER Purlin automatycznie tworzy w tle kombinacje dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz dla odporności ogniowej. Jeżeli wybrano normę DIN, program utworzy również uproszczoną kombinację dla obliczeń drgań.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD