RX-TIMBER Purlin | Vstupní data

Funkce programu

Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Výběrem typu střechy se určí vhodná poloha vaznice pro generování zatížení větrem a sněhem.

U typu nosníku lze vybrat spojitý nosník nebo vaznici. V případě spojitého nosníku je možné definovat podmínky kloubového podepření nosníků. V případě vaznice nelze měnit podmínky kloubového podepření. V tomto případě se zohlední dvojitý průřez pro oblast spojení. Navíc je k dispozici řada spojovacích prvků:

  • Hřebíky (předvrtané / nepředvrtané)
  • Hmoždíky různých typů
  • Šrouby – upevňovací systém WT od firmy SFS intec
  • Uživatelské zadání pomocí charakteristické únosnosti

Z databáze materiálů lze vybrat odpovídající třídu pevnosti dřevěného materiálu. Databáze obsahuje všechny druhy materiálů specifikované v EN 1995-1-1:2004 (Eurokód 5) a DIN 1052:2008-12 pro lepené lamelové dřevo, listnaté a jehličnaté dřevo. Dále je možné databázi rozšířit o vlastní třídu pevnosti s uživatelsky definovanými vlastnostmi materiálu. Při zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) lze rovněž využít velmi rozsáhlou, rozšiřitelnou databázi materiálů.

Integrované generátory usnadňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem. Informační tlačítka zobrazí mapy s větrnými a sněhovými oblasti dané země. Příslušná zóna se vybere dvojitým kliknutím. Pro kontrolu zadaných údajů jsou zatěžovací stavy znázorněny graficky.

Zatížení lze definovat také ručně. Podle generovaných zatížení program automaticky vytvoří kombinace zatížení pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD