Adaptacyjne zagęszczanie siatki

Funkcja produktu

Za pomocą tej funkcji możliwe jest automatyczne zagęszczenie siatki ES na powierzchniach. Zagęszczenie siatki jest przeprowadzane krok po kroku. W każdym kroku wygenerowana zostanie nowa siatka ES, zgodnie z analizą błędu numerycznego poprzedniego kroku. Błąd numeryczny zostanie oceniony z wykorzystaniem wyników na elementach powierzchniowych, a ocena ta jest oparta na równaniu energii wg teorii Zienkiewicza-Zhu.

Analiza błędu jest przeprowadzona dla liniowej analizy statycznej. Wybrany zostaje przypadek obciążenia (lub kombinacji obciążeń), dla którego wygenerowana zostanie siatka ES. Siatka ES zostanie wykorzystana do wszystkich obliczeń.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD