Zagęszczenie siatki

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Za pomocą tej funkcji można automatycznie dopracować siatkę ES na powierzchniach. Zagęszczenie siatki jest stopniowe. Na każdym etapie tworzona jest siatka ES na podstawie porównania błędów wyników z poprzedniego kroku obliczeń. Błąd numeryczny jest obliczany na podstawie wyników obliczeń elementów powierzchniowych i jest oparty na formule energetycznej Zienkiewicza-Zhu.

Ocena błędu jest przeprowadzana dla liniowej analizy strukturalnej. Wybrany jest przypadek obciążenia (lub kombinacja obciążeń) i dla niego tworzona jest siatka ES. Ta siatka ES jest następnie używana do wszystkich obliczeń.

Słowa kluczowe

Zagęszczenie siatki Adaptacyjny Automatycznie

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD