Adaptivní zahuštění sítě

Funkce programu

Daná funkce umožňuje automaticky zjemnit síť konečných prvků na plochách.  Zahuštění sítě je postupné.

V každém kroku se po vyhodnocení numerické chyby u předchozího kroku vytvoří nová siť konečných prvků.
Při vyhodnocení numerické chyby se vychází z výsledků na plošných prvcích a ze Zienkiewiczovy a Zhuovy energetické formulace.

Chyba se vyhodnocuje pro lineární statickou analýzu. Síť konečných prvků se vytváří pro vybraný zatěžovací stav (nebo kombinaci zatěžovacích stavů). Tato síť konečných prvků se pak použije pro všechny výpočty.

Klíčová slova

Zahuštění sítě Adaptivní Automaticky

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD