Adaptivní zahuštění sítě

Funkce programu

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

13. dubna 2018

001359

Výpočet

RFEM

Metoda konečných prvků

Daná funkce umožňuje automaticky zjemnit síť konečných prvků na plochách.  Zahuštění sítě je postupné. V každém kroku se síť KP opět vytvoří na základě porovnání chyb v předchozím výpočetním kroku. Číselná chyba se vyhodnotí na základě údajů z plošných prvků a vychází z energetického složení Zienkiewicze-Zhu.

Vyhodnocení chyb se provede při lineární statické analýze. Je vybrán zatěžovací stav (nebo kombinace zatížení) a pro něj se vytvoří síť konečných prvků. Tato síť konečných prvků se pak použije pro všechny výpočty.

Klíčová slova

Zahuštění sítě Adaptivní Automaticky

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD