Znajdowanie kształtu | Obliczenia

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Czy wiesz dokładnie, w jaki sposób przebiega wyszukiwanie kształtu? Po pierwsze, proces znajdowania kształtu przypadków obciążeń z kategorią przypadku obciążenia "Wstępne naprężenie" przesuwa początkową geometrię siatki do optymalnie zrównoważonej pozycji za pomocą iteracyjnych pętli obliczeniowych. W tym celu program wykorzystuje metodę Zaktualizowanej Strategii Odniesienia (URS) opracowaną przez prof. Bletzingera i prof. Ramma. Technologię tę charakteryzują kształty równowagi, które po obliczeniach prawie dokładnie odpowiadają początkowo zadanym warunkom brzegowym (ugięcie, siła i naprężenie wstępne).

Oprócz opisu oczekiwanych sił lub zwisów na elementach, zintegrowane podejście URS umożliwia również uwzględnienie sił regularnych. W całym procesie pozwala to na przykład na opisanie ciężaru własnego lub ciśnienia pneumatycznego za pomocą odpowiednich obciążeń elementów.

Wszystkie te opcje dają rdzeniu obliczeniowemu możliwość obliczania postaci antyklastycznych i synklastycznych, które są w równowadze sił, dla geometrii płaskich lub obrotowo-symetrycznych. Aby możliwe było realistyczne zaimplementowanie obu typów, pojedynczo lub razem w jednym środowisku, w obliczeniach dostępne są dwa sposoby opisania wektorów sił do analizy form-finding:

  • Metoda rozciągania - opis znajdowania kształtu wektorów sił w przestrzeni dla geometrii płaskich
  • Metoda rzutowania - opis znajdowania kształtu wektorów sił na płaszczyznę rzutowania z ustaleniem położenia poziomego dla geometrii stożkowych

Skomentuj...

Skomentuj...

Znajdowanie kształtu i obliczanie konstrukcji membranowych w RFEM 6

Webinarium 19. października 2023 14:00 - 15:00 CEST

Form-Finding i wymiarowanie membran w RFEM 6

Form-Finding i wymiarowanie membran w RFEM 6

Webinarium 2. czerwca 2022 12:00 - 13:30 CEST

Obliczanie konstrukcji membranowej w RFEM 6

Wymiarowanie konstrukcji membranowych w RFEM 6 (USA)

Webinarium 17. marca 2022 14:00 - 15:00 EDT

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Webinarium 19. stycznia 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dzień informacyjny Dlubal

Dlubal Info Day Online | 15 grudnia 2020 r

Webinarium 15. grudnia 2020 9:00 - 16:00 CET

Konstrukcje membranowe i \ n Symulacja obciążenia wiatrem CFD

Symulacja obciążenia wiatrem konstrukcji membranowych

Webinarium 8. kwietnia 2020 14:00 - 15:00 EDT

Projektowanie konstrukcji membranowej w programie RFEM

Projektowanie konstrukcji membranowej w programie RFEM

Webinarium 20. lutego 2019 15:00 - 16:00

Simulation von luftgefüllten Folienkissen in RFEM

Simulation von luftgefüllten Folienkissen in RFEM

Webinarium 28. czerwca 2018 15:00 - 16:00

RFEM 6
Znajdowanie kształtu

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie Form-Finding znajduje optymalny kształt prętów poddanych działaniu sił osiowych i modeli powierzchniowych obciążonych rozciąganiem membranowym. Kształt jest określany na podstawie równowagi między siłą osiową pręta lub naprężeniem membranowym, a istniejącymi warunkami brzegowymi.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 EUR