Znajdowanie kształtu | Obliczenia

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Proces znajdowania kształtu przypadków obciążeń z kategorią „Naprężenie wstępne” przesuwa początkową geometrię siatki do optymalnie wyważonej pozycji za pomocą iteracyjnych pętli obliczeniowych. W tym celu program wykorzystuje metodę zaktualizowanej strategii odniesienia (URS) opracowaną przez prof. Bletzingera i prof. Ramma. Technologia ta charakteryzuje się kształtami równowagi, które po obliczeniach prawie dokładnie odpowiadają początkowo określonym warunkom brzegowym (ugięcie, siła i naprężenie wstępne).

Oprócz samego opisu spodziewanych sił lub spadków na formowanych elementach, podejście całkowe URS umożliwia również uwzględnienie sił regularnych. W sumie pozwala to na przykład na opisanie ciężaru własnego lub ciśnienia pneumatycznego za pomocą odpowiednich obciążeń elementarnych.

Wszystkie te opcje dają jądrze obliczeń potencjał do obliczania form antyklastycznych i synklastycznych, które są w równowadze sił dla geometrii płaskiej lub obrotowo -symetrycznej. Aby móc realistycznie zaimplementować oba typy osobno lub razem w jednym środowisku, obliczenia określają dwa sposoby opisu wektorów siły znajdującej kształt:

  • Metoda rozciągania - opis wektorów siły znajdującej kształt w przestrzeni dla geometrii płaskiej
  • Metoda rzutowania - opis wektorów siły znajdującej kształt na płaszczyźnie rzutowania z ustaleniem położenia poziomego dla geometrii stożkowej

Skomentuj...

Skomentuj...

Znajdowanie kształtu i obliczanie konstrukcji membranowych w RFEM 6

Webinar 3. lutego 2022 14:00 - 15:00 CET

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Webinar 19. stycznia 2021 14:00 - 15:00 EST

Dzień informacyjny Dlubal

Dlubal Info Day Online | 15 grudnia 2020 r

Webinar 15. grudnia 2020 9:00 - 16:00 CET

Konstrukcje membranowe i \ n Symulacja obciążenia wiatrem CFD

Symulacja obciążenia wiatrem konstrukcji membranowych

Webinar 8. kwietnia 2020 14:00 - 15:00 EST

Simulation von luftgefüllten Folienkissen in RFEM

Simulation von luftgefüllten Folienkissen in RFEM

Webinar 28. czerwca 2018 15:00 - 16:00

RFEM 6
RF-FORM-FINDING

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie Form-finding znajduje optymalny kształt prętów poddanych działaniu sił osiowych i modeli powierzchniowych obciążonych rozciąganiem.
Kształt jest określany na podstawie równowagi między siłą osiową pręta lub naprężeniem membranowym a istniejącymi warunkami brzegowymi.

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD