Moduł dodatkowy RF-STABILITY dla RFEM

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Dodatkowy moduł RF-STABILITY dla programu RFEM służy do analizowania stateczności konstrukcji, poprzez określanie współczynników obciążenia krytycznego oraz odpowiednich postaci utraty stateczności.

 1. Funkcje programu

  • Analiza konstrukcji składających się z prętów, powłok i elementów bryłowych
  • Import sił osiowych z przypadku obciążenia lub kombinacji
  • Nieliniowa analiza stateczności
  • Opcjonalne uwzględnianie wpływu sił osiowych od naprężenia początkowego
  • Metody równań ułatwiające efektywne obliczanie różnych konstrukcji
  • Możliwość uwzględnienia zmian sztywności z programu RFEM
  • Obliczenie postaci wyboczeniowych niestabilnych modeli
  • Określanie postaci utraty stateczności większej niż zdefiniowany przez użytkownika współczynnik przyrostu obciążenia
  • Wizualizacja postaci utraty stateczności
  • Podstawa wymiarowania konstrukcji zastępczych z imperfekcjami w połączeniu z modułem RF-IMP
 2. Tabela danych

  Wprowadzanie danych

  Obliczenia rozpoczyna się wybierając przypadek lub grupę obciążeń, których siły osiowe zostaną użyte podczas analizy stateczności. W celu uwzględnienia naprężenia początkowego, można dodatkowo wybrać inny przypadek lub grupę obciążeń.

  Następnie należy zdecydować, czy zostanie przeprowadzona analiza liniowa czy nieliniowa. W zależności od danej sytuacji, należy wybrać metodę obliczeń, na przykład metodę Lanczosa, iteracji podprzestrzeni lub ICG. Pręty, które nie są zintegrowane z powierzchniami, są zwykle przedstawiane jako elementy prętowe z dwoma węzłami elementów skończonych. Przy użyciu tych elementów nie można uwzględniać lokalnego wyboczenia poszczególnych prętów. Z tego powodu moduł posiada opcję automatycznego dzielenia takich prętów.

 3. Parametry obliczeniowe dla obliczeń nieliniowych

  Obliczenia

  Analizę wartości własnej można prowadzić według dwóch metod:

  • Metody bezpośrednie
   Metody bezpośrednie (Lanczosa, pierwiastka wielomianu charakterystycznego, iteracji podprzestrzeni) nadają się dla małych i średnich konstrukcji. Te szybkie metody , wymagają dużej ilości pamięci RAM komputera. W systemach 64-bitowych instalowana jest większa ilość pamięci, dzieki czemu nawet duże układy konstrukcyjne będą obliczane szybko.
  • Metoda Iteracji ICG (Incomplete Conjugate Gradient)
   Wartości własne określane są kolejno. Metoda ta jest używana do obliczania dużych systemów z kilkoma postaciami utraty stateczności, gdyż wymaga ona znacznie mniej pamięci.

  Moduł RF-STABILITY można wykorzystać również do prowadzenia nieliniowej analizy stateczności. Podaje on wyniki zbliżone do rzeczywistych również dla systemów nieliniowych. Przy wykorzystaniu tej metody obliczeniowej program określa współczynnik obciążenia krytycznego poprzez krokowe zwiększanie obciążenia podstawowego przypadku obciążenia, aż do utraty stateczności. Podczas procesu zwiększania obciążenia, moduł RF-STABILITY uwzględnia nieliniowości, takie jak uszkodzenia prętów, podpór i fundamentów oraz nieliniowości materiału.

 4. Graficzna ocena wartości własnej

  Wyniki

  W pierwszej tabeli wyników wyświetlane są współczynniki obciążenia krytycznego, ułatwiające ocenę zagrożenia stateczności. Jeżeli konstrukcja zawiera pręty, ich długości wyboczeniowe oraz współczynniki wyboczenia krytycznego również wyświetlane są w tabelach.

  W kolejnych oknach można sprawdzić wartości własne posegregowane według węzłów, prętów i powierzchni. Przy pomocy wyników graficznych dla wartości własnych można oceniać zachowanie wyboczenia. Wyświetlanie graficzne pomaga w podjęciu decyzji, jakie środki zapobiegawcze należy podjąć.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-STABILITY 5.xx

  1 030,00 USD

 • Kolejna licencja

  463,50 USD

Zrzuty z ekranu
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Obliczenia konstrukcji MES

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Odkształcenia początkowe konstrukcji oraz imperfekcje zastępcze dla obliczeń nieliniowych

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiału

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza statycznego obciążenia z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według EN 1993-1-8 (EC 3)

RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego