RF-STABILITY | Obliczenia

Funkcja produktu

Analizę wartości własnej można prowadzić według dwóch metod:

  • Metody bezpośrednie
    Metody bezpośrednie (Lanczosa, pierwiastka wielomianu charakterystycznego, iteracji podprzestrzeni) nadają się dla małych i średnich konstrukcji. Te szybkie metody , wymagają dużej ilości pamięci RAM komputera. W systemach 64-bitowych instalowana jest większa ilość pamięci, dzieki czemu nawet duże układy konstrukcyjne będą obliczane szybko.
  • Metoda Iteracji ICG (Incomplete Conjugate Gradient)
    Wartości własne określane są kolejno. Metoda ta jest używana do obliczania dużych systemów z kilkoma postaciami utraty stateczności, gdyż wymaga ona znacznie mniej pamięci.

Moduł RF-STABILITY można wykorzystać również do prowadzenia nieliniowej analizy stateczności. Podaje on wyniki zbliżone do rzeczywistych również dla systemów nieliniowych. Przy wykorzystaniu tej metody obliczeniowej program określa współczynnik obciążenia krytycznego poprzez krokowe zwiększanie obciążenia podstawowego przypadku obciążenia, aż do utraty stateczności. Podczas procesu zwiększania obciążenia, moduł RF-STABILITY uwzględnia nieliniowości, takie jak uszkodzenia prętów, podpór i fundamentów oraz nieliniowości materiału.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD