RF-STABILITY | Wyniki

Funkcja produktu

000367 3. sierpnia 2015 Wyniki RF-STABILITY Analiza stateczności

W pierwszej tabeli wyników wyświetlane są współczynniki obciążenia krytycznego, ułatwiające ocenę zagrożenia stateczności. Jeżeli konstrukcja zawiera pręty, ich długości wyboczeniowe oraz współczynniki wyboczenia krytycznego również wyświetlane są w tabelach.

W kolejnych oknach można sprawdzić wartości własne posegregowane według węzłów, prętów i powierzchni. Przy pomocy wyników graficznych dla wartości własnych można oceniać zachowanie wyboczenia. Wyświetlanie graficzne pomaga w podjęciu decyzji, jakie środki zapobiegawcze należy podjąć.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD