RF-STABILITY | Funkcje programu

Funkcja produktu

000364

3. sierpnia 2015

Ogólne RF-STABILITY Analiza stateczności

  • Analiza konstrukcji składających się z prętów, powłok i elementów bryłowych
  • Import sił osiowych z przypadku obciążenia lub kombinacji
  • Nieliniowa analiza stateczności
  • Opcjonalne uwzględnianie wpływu sił osiowych od naprężenia początkowego
  • Metody równań ułatwiające efektywne obliczanie różnych konstrukcji
  • Możliwość uwzględnienia zmian sztywności z programu RFEM
  • Obliczenie postaci wyboczeniowych niestabilnych modeli
  • Określanie postaci utraty stateczności większej niż zdefiniowany przez użytkownika współczynnik przyrostu obciążenia
  • Wizualizacja postaci utraty stateczności
  • Podstawa wymiarowania konstrukcji zastępczych z imperfekcjami w połączeniu z modułem RF-IMP
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD