RF-STABILITY | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

000365

3. sierpnia 2015

Ogólne RF-STABILITY Analiza stateczności

Obliczenia rozpoczyna się wybierając przypadek lub grupę obciążeń, których siły osiowe zostaną użyte podczas analizy stateczności. W celu uwzględnienia naprężenia początkowego, można dodatkowo wybrać inny przypadek lub grupę obciążeń.

Następnie należy zdecydować, czy zostanie przeprowadzona analiza liniowa czy nieliniowa. W zależności od danej sytuacji, należy wybrać metodę obliczeń, na przykład metodę Lanczosa, iteracji podprzestrzeni lub ICG. Pręty, które nie są zintegrowane z powierzchniami, są zwykle przedstawiane jako elementy prętowe z dwoma węzłami elementów skończonych. Przy użyciu tych elementów nie można uwzględniać lokalnego wyboczenia poszczególnych prętów. Z tego powodu moduł posiada opcję automatycznego dzielenia takich prętów.

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD