RF-STABILITY | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

000365 3. sierpnia 2015 Ogólne RF-STABILITY Analiza stateczności

Obliczenia rozpoczyna się wybierając przypadek lub grupę obciążeń, których siły osiowe zostaną użyte podczas analizy stateczności. W celu uwzględnienia naprężenia początkowego, można dodatkowo wybrać inny przypadek lub grupę obciążeń.

Następnie należy zdecydować, czy zostanie przeprowadzona analiza liniowa czy nieliniowa. W zależności od danej sytuacji, należy wybrać metodę obliczeń, na przykład metodę Lanczosa, iteracji podprzestrzeni lub ICG. Pręty, które nie są zintegrowane z powierzchniami, są zwykle przedstawiane jako elementy prętowe z dwoma węzłami elementów skończonych. Przy użyciu tych elementów nie można uwzględniać lokalnego wyboczenia poszczególnych prętów. Z tego powodu moduł posiada opcję automatycznego dzielenia takich prętów.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD