Moduł dodatkowy SUPER-RC dla RSTAB

Opis produktów

 • Inne moduły dodatkowe

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Dodatkowy moduł SUPER-RC dla programu RSTAB pozwala uwzględniać etapy konstrukcyjne o różnych charakterystykach modelu oraz posiadające inne oddziaływania.

Obciążenia konstrukcji lub podpory tymczasowe mają duże znaczenie nie tylko podczas projektowania mostów, ale muszą być również uwzględniane w wielu innych obszarach inżynierii konstrukcyjnej.

 1. Funkcje

  • Zarządzanie modelami programu RSTAB w zależności od postępu konstrukcji
  • Definiowanie geometrycznych warunków granicznych dla pojedynczej konstrukcji i warunków użytkowych
  • Dostęp do przypadków, grup i kombinacji obciążeń wszystkich konstrukcji
  • Nakładanie różnych modeli poprzez obwiednię wszystkich wyników ekstremalnych
  • Opcje kombinacji według poniższych norm:
   • European Union Eurokod
   • Germany DIN 18800:1990-11
   • Germany DIN 1045:1988-07
   • Germany DIN 1045-1:2008-08
   • Germany DIN 1052:1988-04
   • Germany DIN 1055-100:2001-03
   • Austria ÖNORM
   • Użytkowalność (nieskalowana)
  • Tabelaryczne i graficzne przedstawianie wyników
 2. Położenia o różnych stanach roboczych

  Wprowadzanie danych

  Podczas wprowadzania danych tworzony jest model podstawowy dostosowany do postępu prac konstrukcyjnych, który jest zapisywany za każdym razem pod nową nazwą pliku. Różne modele strukturalne używane są następnie w superkombinacji. Superpozycję można przeprowadzić tak samo, jak w przypadku kombinacji obciążeń w programie RSTAB.

  Dzięki modelowaniu różnych warunków konstrukcyjnych i użytkowych, można uwzględniać różne geometryczne warunki graniczne. Do modelu można dodawać lub z niego usuwać na przykład podpory, pręty lub podłoże sprężyste.

 3. Nałożenie stanów roboczych za pomocą kryterium kombinacji „lub”

  Superpozycyja

  W przypadku superpozycjonowania konieczne jest wybranie jednego ze zintegrowanych standardów. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa są domyślnie ustawione. Możliwe jest również utworzenie nowego standardu i zapisanie go przy użyciu zdefiniowanych przez użytkownika współczynników bezpieczeństwa.

  Kryterium kombinacji określa, które przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń lub wyników, które modele należy uwzględnić. Działania można skalować według czynników i klasyfikować jako „stałe” lub „warunkowe”. Poprzez zdefiniowanie kryteriów „lub” możliwe są również badania alternatywne. Przedstawienia graficzne ułatwiają przydzielanie odpowiednich modeli.

  W celu określenia wartości ekstremalnych SUPER-RC importuje wyniki konstrukcji i łączy je zgodnie z kryterium kombinacji. W tym celu wyniki są porównywane na podstawie numerów węzłów i prętów.

 4. Tabela 3.1 Siły wewnętrzne w RSTAB z wynikami SK

  Wyniki

  Maksymalne i minimalne wartości ekstremalne (obwiednia) są wyświetlane w sposób tabelaryczny i graficzny. Wartości te można także włączać do globalnego protokołu wydruku programu RSTAB.

  Siły wewnętrzne superkombinacji można wykorzystywać również w wielu innych modułach dodatkowych dla programu RSTAB.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
220,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Inne
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
PLATE-BUCKLING 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB Inne
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD