Moduł dodatkowy SUPER-RC dla RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji

Dodatkowy moduł SUPER-RC dla programu RSTAB pozwala uwzględniać etapy konstrukcyjne o różnych charakterystykach modelu oraz posiadające inne oddziaływania.

Obciążenia konstrukcji lub podpory tymczasowe mają duże znaczenie nie tylko podczas projektowania mostów, ale muszą być również uwzględniane w wielu innych obszarach inżynierii konstrukcyjnej.

 1. 000398

  Funkcje

  • Zarządzanie modelami programu RSTAB w zależności od postępu konstrukcji
  • Definiowanie geometrycznych warunków granicznych dla pojedynczej konstrukcji i warunków użytkowych
  • Dostęp do przypadków, grup i kombinacji obciążeń wszystkich konstrukcji
  • Nakładanie różnych modeli poprzez obwiednię wszystkich wyników ekstremalnych
  • Opcje kombinacji według poniższych norm:
   • European Union Eurokod
   • Germany DIN 18800:1990-11
   • Germany DIN 1045:1988-07
   • Germany DIN 1045-1:2008-08
   • Germany DIN 1052:1988-04
   • Germany DIN 1055-100:2001-03
   • Austria ÖNORM
   • Użytkowalność (nieskalowana)
  • Tabelaryczne i graficzne przedstawianie wyników
 2. Modele reprezentujące różne warunki użytkowe

  000399

  Wprowadzanie danych

  Podczas wprowadzania danych tworzony jest model podstawowy dostosowany do postępu prac konstrukcyjnych, który jest zapisywany za każdym razem pod nową nazwą pliku. Różne modele strukturalne używane są następnie w superkombinacji. Superpozycję można przeprowadzić tak samo, jak w przypadku kombinacji obciążeń w programie RSTAB.

  Dzięki modelowaniu różnych warunków konstrukcyjnych i użytkowych, można uwzględniać różne geometryczne warunki graniczne. Do modelu można dodawać lub z niego usuwać na przykład podpory, pręty lub podłoże sprężyste.

 3. Łączenie różnych warunków użytkowych przy użyciu kryterium "lub"

  000400

  Superpozycyja

  Podczas definiowania nowej superkombinacji można wybrać jedną ze zintegrowanych norm. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa będą automatycznie ustawione.

  Można także utworzyć nową normę i zapisać ją ze współczynnikami bezpieczeństwa określonymi przez użytkownika. Kryterium kombinacji określa, które przypadki, grupy i kombinacje obciążeń, z którego modelu, zostaną uwzględnione. Oddziaływania można skalować dzięki współczynnikom i klasyfikować jako "stałe" lub "zmienne". Poprzez określenie kryterium "lub" można prowadzić alternatywne analizy. Reprezentacja graficzna ułatwia przydzielanie odpowiednich modeli.

  Podczas określania wartości ekstremalnych, moduł SUPER-RC pobiera wyniki konstrukcji i łączy je według kryterium kombinacji. Dzięki temu wyniki są porównywane na podstawie wyników dla węzłów i prętów.

 4. Tabela 3.1 Pręty - Siły wewnętrzne z wynikami superkombinacji

  000401

  Wyniki

  Maksymalne i minimalne wartości ekstremalne (obwiednia) są wyświetlane w sposób tabelaryczny i graficzny. Wartości te można także włączać do globalnego protokołu wydruku programu RSTAB.

  Siły wewnętrzne superkombinacji można wykorzystywać również w wielu innych modułach dodatkowych dla programu RSTAB.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RSTAB (netto)

 • SUPER-RC 8.xx

  220,00 USD

 • Kolejna licencja

  225,00 USD