SUPER-RC | Funkcje

Funkcja produktu

 • Zarządzanie modelami programu RSTAB w zależności od postępu konstrukcji
 • Definiowanie geometrycznych warunków granicznych dla pojedynczej konstrukcji i warunków użytkowych
 • Dostęp do przypadków, grup i kombinacji obciążeń wszystkich konstrukcji
 • Nakładanie różnych modeli poprzez obwiednię wszystkich wyników ekstremalnych
 • Opcje kombinacji według poniższych norm:
  • European Union Eurokod
  • Germany DIN 18800:1990-11
  • Germany DIN 1045:1988-07
  • Germany DIN 1045-1:2008-08
  • Germany DIN 1052:1988-04
  • Germany DIN 1055-100:2001-03
  • Austria ÖNORM
  • Użytkowalność (nieskalowana)
 • Tabelaryczne i graficzne przedstawianie wyników
RSTAB Inne
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

Cena pierwszej licencji
220,00 USD