SUPER-RC | Wyniki

Funkcja produktu

Maksymalne i minimalne wartości ekstremalne (obwiednia) są wyświetlane w sposób tabelaryczny i graficzny. Wartości te można także włączać do globalnego protokołu wydruku programu RSTAB.

Siły wewnętrzne superkombinacji można wykorzystywać również w wielu innych modułach dodatkowych dla programu RSTAB.

RSTAB Inne
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

Cena pierwszej licencji
220,00 USD