Moduł dodatkowy RF-/FOUNDATION Pro dla RFEM/RSTAB

Wideo produktu: Funkcje w RF-/FOUNDATION Pro

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Moduł dodatkowy do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Moduł dodatkowy RF-FOUNDATION Pro służy do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych dla wszystkich sił podporowych powstających w modelu programu RFEM/RSTAB. 

Wymiarowanie betonu zbrojonego dla fundamentu przeprowadzane jest według normy:

 •  EN 1992-1-1:2004 + A1:2014
Obliczenia geotechniczne prowadzone są według normy:
 •  EN 1997-1

Oprócz sił podporowych z programu RFEM/RSTAB, moduł RF-FOUNDATION Pro pozwala na określanie obciążeń, które wejdą w skład procesu wymiarowania fundamentu. Wynikiem obliczeń jest propozycja zbrojenia górnego i dolnego płyty, które następnie można dowolnie dostosować.

 1. 000142

  Funkcje programu

  • Obsługiwane typy fundamentów:
   • Płyta fundamentowa
   • Fundament kielichowy o dyblowych powierzchniach
   • Fundament kielichowy o gładkich powierzchniach 
   • Fundament blokowy o szorstkich ścianach
  • Obliczenia według EN 1992-1-1 i EN 1997-1 
  • Dostępne są następujące załączniki krajowe dla Eurokodu 2 i Eurokodu 7: 
   •  Polska:
    PN EN 1992-1-1/NA:2010 i PN EN 1997-1/NA:2005-05
   •  Niemcy:
    DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 i DIN EN 1997-1/NA:2010-12
   •  Austria:
    ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 i ÖNORM B 1997-1:2007-11
   • Bulgaria Bułgaria:
    BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 i BDS EN 1997-1:2005/NA:2012
   • Cyprus Cypr:
    CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 i CYS EN 1997-1/NA:2004
   •  Czechy:
    CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 i CSN EN 1997-1/NA:2006-09
   •  Dania:
    DK EN 1992-1-1/NA:2013 i DK EN 1997-1/NA:2007
   •  Finlandia:
    SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 i SFS EN 1997-1/NA:2004-01
   •  Francja:
    NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 i NF EN 1997-1/NA:2006-09
   •  Włochy:
    UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 i UNI EN 1997-1/NA:2005-01
   •  Holandia:
    NEN EN 1992-1-1/NA:2011-11 i NEN EN 1997-1 C1:2012/NB:2012
   •  Słowacja:
    STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 i STN EN 1997-1/NA:2005-10
   •  Słowenia:
    SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 i SIST EN 1997-1/NA:2006-03
   •  Hiszpania: UNE EN 1992-1-1/NA:2013 i UNE EN 1997-1:2010
  Oprócz zintegrowanych załączników krajowych, użytkownik może tworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.
  • Automatyczne określanie obciążenia głównego z przypadków obciążeń
  • Możliwość określania dodatkowych sił podporowych
  • Określanie propozycji zbrojenia górnego i dolnego uwzględniające najkorzystniejszą kombinację materiału i prętów zbrojeniowych
  • Indywidualne dostosowywanie projektowanego zbrojenia
  • Przedstawianie zbrojenia fundamentu za pomocą szczegółowych rysunków
  • Graficzne i tabelaryczne przedstawianie wyników
  • Wizualizacja fundamentu, słupów i zbrojenia w renderowaniu 3D
 2. 2.6 Zbrojenie kielicha

  000143

  Wprowadzanie danych

  Fundamenty przydziela się graficznie poprzez wybranie podpór przy pomocy funkcji [Wybierz] w graficznym interfejsie użytkownika programu RFEM/RSTAB oraz przez wybranie odpowiednich przypadków obciążeń do obliczenia. Wszystkie inne szczegóły dotyczące fundamentu można łatwo i szybko zdefiniować w ergonomicznych tabelach danych.

  Oprócz wszystkich sił podporowych z programu RFEM/RSTAB można określić dalsze obciążenia, które zostaną uwzględnione w układzie fundamentów. Zaliczają się do nich:

  • Dodatkowe stałe oddziaływanie obciążenia powierzchniowego, na przykład wywołane pokrywą gruntową
  • Dodatkowe niekorzystne oddziaływanie obciążenia powierzchniowego, na przykład wywołane ruchem
  • Poziom wody gruntowej w celu uwzględnienia wyporu
  • Dodatkowe obciążenia skupione w dowolnym położeniu płyty fundamentowej
  • Dodatkowe, rozłożone równomiernie obciążenie o dowolnym rozkładzie na płycie fundamentowej
 3. Decydujące kryteria obliczeń

  000144

  Obliczenia

  W module można przeprowadzić następujące typy obliczeń:
  • Obliczenia w stanie granicznym równowagi
  • Obliczenia bezpieczeństwa w stanie granicznym przy wyciąganiu
  • Obliczenia bezpieczeństwa dla braku nośności gruntu (naprężenie kontaktowe gruntu)
  • Obliczenia bezpieczeństwa dla obciążeń z dużymi mimośrodami
  • Obliczenia skręcania fundamentu i ograniczenie powstawania luk w połączeniu
  • Obliczenia bezpieczeństwa dla poślizgu
  • Obliczenia bezpieczeństwa na uszkodzenie przez zginanie płyty
  • Obliczenia przebicia 
  Moduł RF-FOUNDATION Pro pozwala na zdefiniowanie wymiarów fundamentu i kielicha przez użytkownika lub ustalenie tych wymiarów automatycznie przez program. W takim przypadku możliwa jest ręczna zmiana wymiarów wygenerowanych w module, a obliczenia zostaną przeprowadzone ponownie
 4. Określenie dopuszczalnego naprężenia w gruncie

  000145

  Wyniki

  Program wyświetla propozycję zbrojenia dla górnej i dolnej strony płyty. RF-FOUNDATION Pro automatycznie odnajduje najkorzystniejszą kombinację materiałów i dodanych prętów zbrojeniowych. W razie potrzeby, pręty zbrojeniowe zostaną rozłożone w dwóch polach zbrojenia z zakotwieniem. Propozycję zbrojenia można dostosowywać poprzez:

  • Użycie innego typu materiału
  • Indywidualną kontrolę średnicy i rozstawu dodanych prętów zbrojeniowych
  • Dowolny wybór szerokości dla pól zbrojenia
  • Indywidualne zakotwienie zbrojenia

  Modelowana konstrukcja przedstawiana jest w renderowaniu wysokiej jakości. W renderowaniu oraz w przypadku do siedmiu różnych wymiarowanych szkiców zbrojenia gotowych do użycia podczas prac na budowie, moduł RF-FOUNDATION Pro zapewnia własne rozwiązanie dla układu kielichów. Oprócz tego RF-FOUNDATION Pro pozwala na modyfikowanie ilości, położenia, średnicy i rozstawu używanych prętów zbrojeniowych. Możliwe jest nawet określanie kształtu stosowanych strzemion. Dodatkowo można definiować wymiary płyty fundamentowej i kielicha. W przypadku dokonania edycji przedstawionej propozycji zbrojenia, można ponownie przeprowadzić wszystkie obliczenia.

  Zestawienia ilości wyświetlane są w przejrzyście ułożonej tabeli dla każdego przeprowadzonego obliczenia wraz z wynikami pośrednimi. Wchodzą one również w skład protokołu wydruku, który jest zredukowany do informacji podstawowych stanowiących analizę statyczno-wytrzymałościową gotową do wykorzystania w dalszych etapach projektu.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-FOUNDATION Pro 5.xx

  760,00 USD

 • Kolejna licencja

  342,00 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • FOUNDATION Pro 8.xx

  760,00 USD

 • Kolejna licencja

  342,00 USD