Moduł dodatkowy RF-/FOUNDATION Pro dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł dodatkowy RF-FOUNDATION Pro służy do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych dla wszystkich sił podporowych powstających w modelu programu RFEM/RSTAB. 

Wymiarowanie betonu zbrojonego dla fundamentu przeprowadzane jest według normy:

 •  EN 1992-1-1:2004 + A1:2014
Obliczenia geotechniczne prowadzone są według normy:
 •  EN 1997-1

Oprócz sił podporowych z programu RFEM/RSTAB, moduł RF-FOUNDATION Pro pozwala na określanie obciążeń, które wejdą w skład procesu wymiarowania fundamentu. Wynikiem obliczeń jest propozycja zbrojenia górnego i dolnego płyty, które następnie można dowolnie dostosować.

 1. Funkcje programu

  • Dostępne rodzaje fundamentów:
   • Płyta fundamentowa (opcjonalnie bez zbrojenia na zginanie)
   • Fundament kielichowy z powierzchniami gładkimi
   • Fundament kielichowy z powierzchniami dyblowymi
   • fundament blokowy o gładkich ścianach kielicha
   • Fundament blokowy z powierzchniami dyblowymi
  • Obliczenia zgodnie z EN 1992-1-1 i EN 1997-1
  • Dostępne są następujące załączniki krajowe do Eurokodu 2 i Eurokodu 7:
   • Germany Niemcy:
    DIN EN 1992-1-1/NA/A1: 2015-12 | DIN EN 1997-1/NA: 2010-12
   • Austria Austria:
    ÖNORM B 1992-1-1: 2018-01 | ÖNORM B 1997-1: 2007-11
   • Dania:
    DK EN 1992-1-1/NA: 2013 | DK EN 1997-1/NA: 2007
   • Bułgaria:
    BDS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 | BDS EN 1997-1: 2005/NA: 2012
   • Finlandia:
    SFS EN 1992-1-1/NA: 2007-10 | SFS EN 1997-1/NA: 2004-01
   • FranceFrancja:
    NF EN 1992-1-1/NA: 2016-03 | NF EN 1997-1/NA: 2006-09
   • Włochy:
    UNI EN 1992-1-1/NA: 2007-07 | UNI EN 1997-1/NA: 2005-01
   • NetherlandsHolandia:
    NEN EN 1992-1-1 C2: 2011/NB: 2016-11 | NEN EN 1997-1 + C1: 2012/NB: 2012
   • Polska:
    PN EN 1992-1-1/NA: 2010 | PN EN 1997-1/NA: 2005-05
   • Słowacja:
    STN EN 1992-1-1/NA: 2008-06 | STN EN 1997-1/NA: 2005-10
   • Słowenia:
    SIST EN 1992-1-1: 2005/A101: 2006 | SIST EN 1997-1/NA: 2006-03
   • Hiszpania:
    UNE EN 1992-1-1/NA: 2013 | UNE EN 1997-1: 2010
   • SwedenSzwecja:
    SvenskS EN 1992-1-1/NA: 2008 | SvenskS EN 1997-1: 2005/AC: 2009
   • Czech RepublicRepublika Czeska:
    CSN EN 1992-1-1/NA: 2016-05 | CSN EN 1997-1/NA: 2014-06
   • United KingdomZjednoczone Królestwo/Irlandia Północna:
    BS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2005 | BS EN 1997-1: 2004
   • WeißrusslandBiałoruś:
    CPM EN 1992-1-1: 2009 | CPM EN 1997-1: 2009
   • Cypr:
    CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 | CYS EN 1997-1/NA: 2004

  Oprócz wymienionych powyżej załączników krajowych (NA) można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.

  • Automatyczne obliczanie obciążenia regulującego z przypadków obciążeń
  • Określenie dodatkowych sił podporowych
  • Ustalenie propozycji zbrojenia dla zbrojenia płyty dolnej i górnej z uwzględnieniem najkorzystniejszej kombinacji maty i prętów zbrojeniowych
  • Indywidualne dostosowanie propozycji zbrojenia
  • Wyniki zbrojenia fundamentu na szczegółowych rysunkach zbrojenia
  • Wyniki wyświetlane w tabelach i grafice
  • Wizualizacja fundamentu, słupów i zbrojenia w renderowaniu 3D
 2. Wprowadzanie danych

  Fundamenty są przypisywane graficznie poprzez wybranie podpór za pomocą funkcji [Wybierz] w graficznym interfejsie użytkownika programu RFEM/RSTAB oraz poprzez określenie przypadków obciążeń, które mają zostać zaprojektowane. W przejrzystych oknach wprowadzania można szybko i łatwo zdefiniować wszystkie inne szczegóły fundamentów.

  Oprócz wszystkich sił podporowych z programu RFEM/RSTAB można określić dodatkowe obciążenia, które należy uwzględnić podczas wymiarowania fundamentów. Dostępne są następujące dodatkowe obciążenia:

  • Stałe obciążenie powierzchniowe wynikające z pokrycia ziemią
  • Ujemne obciążenie powierzchniowe, na przykład spowodowane ruchem
  • Poziom wód gruntowych do wzniesienia
  • Skoncentrowane obciążenia w dowolnym położeniu na płycie fundamentowej
  • Obciążenia liniowe z dowolnym rozkładem na płycie fundamentowej
 3. Obliczenia

  Możliwe jest wykonanie następujących projektów:

  • Obliczanie stanu granicznego równowagi
  • Obliczanie stanu granicznego nośności
  • Obliczanie uszkodzenia gruntu (nacisku na glebę)
  • Wytrzymałe obciążenia mimośrodowe
  • Obliczenia skręcania fundamentu i ograniczenia szczeliny dylatacyjnej
  • Konstrukcja przesuwna
  • Obliczanie rozliczeń
  • Obliczenia wytrzymałości na zginanie płyty i wiadra
  • Obliczanie wytrzymałości na przebicie

  Wymiary fundamentu i łyżki mogą być zdefiniowane przez użytkownika lub określone przez moduł. Można ręcznie edytować określone zbrojenie. W takim przypadku projekty są automatycznie aktualizowane.

 4. Wyniki

  Program tworzy propozycję zbrojenia dla zbrojenia górnej i dolnej płyty. Program automatycznie wyszukuje najkorzystniejszą kombinację maty i prętów zbrojeniowych. W razie potrzeby pręty zbrojeniowe są rozkładane w dwóch obszarach zbrojenia przez skrócenie. Propozycję zbrojenia można modyfikować indywidualnie poprzez:
  • Zastosowanie innego rodzaju maty
  • Indywidualna kontrola średnicy i rozstawu dodanych prętów zbrojeniowych
  • Swobodny wybór szerokości powierzchni zbrojenia
  • Indywidualne ograniczenie zbrojenia

  Można wyświetlić fundament w doskonałej jakości renderowania, w tym zbrojenia. Na renderowaniu, a także na maksymalnie siedmiu rysunkach zbrojenia o różnych wymiarach, gotowych do budowy, moduł przedstawia propozycję rozwiązania dla projektu łyżki. W tym miejscu można również modyfikować liczbę, położenie, średnicę i rozstaw używanych prętów. Można również określić kształt zastosowanych łączy.

  Wymiary płyty fundamentowej i łyżki można określić za pomocą modułu dodatkowego lub zdefiniować przez użytkownika. Przejrzyste okna wyświetlają wyniki każdego wykonanego projektu, w tym wszystkie wartości pośrednie. Są one ujęte w zmniejszonym protokole wydruku, który stanowi weryfikowalną analizę strukturalną.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
760,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Inne
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Inne
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RSTAB Połączenia
HSS 8.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD