Moduł dodatkowy RF-/FOUNDATION Pro dla RFEM/RSTAB

Wideo produktu: Funkcje w RF-/FOUNDATION Pro

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł dodatkowy do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Moduł dodatkowy RF-FOUNDATION Pro służy do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych dla wszystkich sił podporowych powstających w modelu programu RFEM/RSTAB. 

Wymiarowanie betonu zbrojonego dla fundamentu przeprowadzane jest według normy:

 •  EN 1992-1-1:2004 + A1:2014
Obliczenia geotechniczne prowadzone są według normy:
 •  EN 1997-1

Oprócz sił podporowych z programu RFEM/RSTAB, moduł RF-FOUNDATION Pro pozwala na określanie obciążeń, które wejdą w skład procesu wymiarowania fundamentu. Wynikiem obliczeń jest propozycja zbrojenia górnego i dolnego płyty, które następnie można dowolnie dostosować.

 1. Rysunek 01 - General Data

  Funkcje programu

  • Obsługiwane typy fundamentów:
   • Płyta fundamentowa
   • Fundament kielichowy o dyblowych powierzchniach
   • Fundament kielichowy o gładkich powierzchniach 
   • Fundament blokowy o szorstkich ścianach
  • Obliczenia według EN 1992-1-1 i EN 1997-1 
  • Dostępne są następujące załączniki krajowe dla Eurokodu 2 i Eurokodu 7: 
   •  Polska:
    PN EN 1992-1-1/NA:2010 i PN EN 1997-1/NA:2005-05
   •  Niemcy:
    DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 i DIN EN 1997-1/NA:2010-12
   •  Austria:
    ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 i ÖNORM B 1997-1:2007-11
   • Belarus Białoruś:
    TKP EN 1992-1-1:2009 and TKP EN 1997-1:2009
   • Bulgaria Bułgaria:
    BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 i BDS EN 1997-1:2005/NA:2012
   • Cyprus Cypr:
    CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 i CYS EN 1997-1/NA:2004
   •  Czechy:
    CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 i CSN EN 1997-1/NA:2006-09
   •  Dania:
    DK EN 1992-1-1/NA:2013 i DK EN 1997-1/NA:2007
   •  Finlandia:
    SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 i SFS EN 1997-1/NA:2004-01
   •  Francja:
    NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 i NF EN 1997-1/NA:2006-09
   •  Włochy:
    UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 i UNI EN 1997-1/NA:2005-01
   •  Holandia:
    NEN EN 1992-1-1 C2:2011/NB:2016 i NEN EN 1997-1 C1:2012/NB:2012
   •  Słowacja:
    STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 i STN EN 1997-1/NA:2005-10
   •  Słowenia:
    SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 i SIST EN 1997-1/NA:2006-03
   •  Hiszpania: UNE EN 1992-1-1/NA:2013 i UNE EN 1997-1:2010
   • United Kingdom Wielka Brytania:
    BS EN 1992‑1‑1/NA:2005 and BS EN 1997‑1:2004
  Oprócz zintegrowanych załączników krajowych, użytkownik może tworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.
  • Automatyczne określanie obciążenia głównego z przypadków obciążeń
  • Możliwość określania dodatkowych sił podporowych
  • Określanie propozycji zbrojenia górnego i dolnego uwzględniające najkorzystniejszą kombinację materiału i prętów zbrojeniowych
  • Indywidualne dostosowywanie projektowanego zbrojenia
  • Przedstawianie zbrojenia fundamentu za pomocą szczegółowych rysunków
  • Graficzne i tabelaryczne przedstawianie wyników
  • Wizualizacja fundamentu, słupów i zbrojenia w renderowaniu 3D
 2. 2.6 Zbrojenie kielicha

  Wprowadzanie danych

  Fundamenty przydziela się graficznie poprzez wybranie podpór przy pomocy funkcji [Wybierz] w graficznym interfejsie użytkownika programu RFEM/RSTAB oraz przez wybranie odpowiednich przypadków obciążeń do obliczenia. Wszystkie inne szczegóły dotyczące fundamentu można łatwo i szybko zdefiniować w ergonomicznych tabelach danych.

  Oprócz wszystkich sił podporowych z programu RFEM/RSTAB można określić dalsze obciążenia, które zostaną uwzględnione w układzie fundamentów. Zaliczają się do nich:

  • Dodatkowe stałe oddziaływanie obciążenia powierzchniowego, na przykład wywołane pokrywą gruntową
  • Dodatkowe niekorzystne oddziaływanie obciążenia powierzchniowego, na przykład wywołane ruchem
  • Poziom wody gruntowej w celu uwzględnienia wyporu
  • Dodatkowe obciążenia skupione w dowolnym położeniu płyty fundamentowej
  • Dodatkowe, rozłożone równomiernie obciążenie o dowolnym rozkładzie na płycie fundamentowej
 3. 2.2 Decydujące kryteria obliczeń

  Obliczenia

  W module można przeprowadzić następujące typy obliczeń:
  • Obliczenia w stanie granicznym równowagi
  • Obliczenia bezpieczeństwa w stanie granicznym przy wyciąganiu
  • Obliczenia bezpieczeństwa dla braku nośności gruntu (naprężenie kontaktowe gruntu)
  • Obliczenia bezpieczeństwa dla obciążeń z dużymi mimośrodami
  • Obliczenia skręcania fundamentu i ograniczenie powstawania luk w połączeniu
  • Obliczenia bezpieczeństwa dla poślizgu
  • Obliczenia osiadań
  • Obliczenia bezpieczeństwa na uszkodzenie przez zginanie płyty i kielicha
  • Obliczenia przebicia 
  Moduł RF-FOUNDATION Pro pozwala na zdefiniowanie wymiarów fundamentu i kielicha przez użytkownika lub ustalenie tych wymiarów automatycznie przez program. W takim przypadku możliwa jest ręczna zmiana wymiarów wygenerowanych w module, a obliczenia zostaną przeprowadzone ponownie
 4. Określenie dopuszczalnego naprężenia w gruncie

  Wyniki

  Program wyświetla propozycję zbrojenia dla górnej i dolnej strony płyty. RF-FOUNDATION Pro automatycznie odnajduje najkorzystniejszą kombinację materiałów i dodanych prętów zbrojeniowych. W razie potrzeby, pręty zbrojeniowe zostaną rozłożone w dwóch polach zbrojenia z zakotwieniem. Propozycję zbrojenia można dostosowywać poprzez:

  • Użycie innego typu materiału
  • Indywidualną kontrolę średnicy i rozstawu dodanych prętów zbrojeniowych
  • Dowolny wybór szerokości dla pól zbrojenia
  • Indywidualne zakotwienie zbrojenia

  Modelowana konstrukcja przedstawiana jest w renderowaniu wysokiej jakości. W renderowaniu oraz w przypadku do siedmiu różnych wymiarowanych szkiców zbrojenia gotowych do użycia podczas prac na budowie, moduł RF-FOUNDATION Pro zapewnia własne rozwiązanie dla układu kielichów. Oprócz tego RF-FOUNDATION Pro pozwala na modyfikowanie ilości, położenia, średnicy i rozstawu używanych prętów zbrojeniowych. Możliwe jest nawet określanie kształtu stosowanych strzemion. Dodatkowo można definiować wymiary płyty fundamentowej i kielicha. W przypadku dokonania edycji przedstawionej propozycji zbrojenia, można ponownie przeprowadzić wszystkie obliczenia.

  Zestawienia ilości wyświetlane są w przejrzyście ułożonej tabeli dla każdego przeprowadzonego obliczenia wraz z wynikami pośrednimi. Wchodzą one również w skład protokołu wydruku, który jest zredukowany do informacji podstawowych stanowiących analizę statyczno-wytrzymałościową gotową do wykorzystania w dalszych etapach projektu.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów? Potrzebują Państwo porady podczas pracy przy bieżącym projekcie? Zachęcamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
760,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Inne
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Inne
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Połączenia
HSS 8.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD