Moduł dodatkowy RF-/FOUNDATION Pro dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Konstrukcje z betonu zbrojonego

Moduł dodatkowy do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł dodatkowy RF-FOUNDATION Pro służy do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych dla wszystkich sił podporowych powstających w modelu programu RFEM/RSTAB. 

Wymiarowanie betonu zbrojonego dla fundamentu przeprowadzane jest według normy:

 •  EN 1992-1-1:2004 + A1:2014
Obliczenia geotechniczne prowadzone są według normy:
 •  EN 1997-1

Oprócz sił podporowych z programu RFEM/RSTAB, moduł RF-FOUNDATION Pro pozwala na określanie obciążeń, które wejdą w skład procesu wymiarowania fundamentu. Wynikiem obliczeń jest propozycja zbrojenia górnego i dolnego płyty, które następnie można dowolnie dostosować.

 1. Funkcje programu

  • Dostępne rodzaje fundamentów:
   • Płyta fundamentowa (opcjonalnie bez zbrojenia na zginanie)
   • Fundament kielichowy z powierzchniami gładkimi
   • Fundament kielichowy z powierzchniami dyblowymi
   • fundament blokowy o gładkich ścianach kielicha
   • Fundament blokowy z powierzchniami dyblowymi
  • Obliczenia zgodnie z EN 1992-1-1 i EN 1997-1
  • Dostępne są następujące załączniki krajowe do Eurokodu 2 i Eurokodu 7:
   • Germany Niemcy:
    DIN EN 1992-1-1/NA/A1: 2015-12 | DIN EN 1997-1/NA: 2010-12
   • Austria Austria:
    ÖNORM B 1992-1-1: 2018-01 | ÖNORM B 1997-1: 2007-11
   • Dania:
    DK EN 1992-1-1/NA: 2013 | DK EN 1997-1/NA: 2007
   • Bułgaria:
    BDS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 | BDS EN 1997-1: 2005/NA: 2012
   • Finlandia:
    SFS EN 1992-1-1/NA: 2007-10 | SFS EN 1997-1/NA: 2004-01
   • FranceFrancja:
    NF EN 1992-1-1/NA: 2016-03 | NF EN 1997-1/NA: 2006-09
   • Włochy:
    UNI EN 1992-1-1/NA: 2007-07 | UNI EN 1997-1/NA: 2005-01
   • NetherlandsHolandia:
    NEN EN 1992-1-1 C2: 2011/NB: 2016-11 | NEN EN 1997-1 + C1: 2012/NB: 2012
   • Polska:
    PN EN 1992-1-1/NA: 2010 | PN EN 1997-1/NA: 2005-05
   • Słowacja:
    STN EN 1992-1-1/NA: 2008-06 | STN EN 1997-1/NA: 2005-10
   • Słowenia:
    SIST EN 1992-1-1: 2005/A101: 2006 | SIST EN 1997-1/NA: 2006-03
   • Hiszpania:
    UNE EN 1992-1-1/NA: 2013 | UNE EN 1997-1: 2010
   • SwedenSzwecja:
    SvenskS EN 1992-1-1/NA: 2008 | SvenskS EN 1997-1: 2005/AC: 2009
   • Czech RepublicRepublika Czeska:
    CSN EN 1992-1-1/NA: 2016-05 | CSN EN 1997-1/NA: 2014-06
   • United KingdomZjednoczone Królestwo/Irlandia Północna:
    BS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2005 | BS EN 1997-1: 2004
   • WeißrusslandBiałoruś:
    CPM EN 1992-1-1: 2009 | CPM EN 1997-1: 2009
   • Cypr:
    CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 | CYS EN 1997-1/NA: 2004

  Oprócz wymienionych powyżej załączników krajowych (NA) można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.

  • Automatyczne obliczanie obciążenia regulującego z przypadków obciążeń
  • Określenie dodatkowych sił podporowych
  • Ustalenie propozycji zbrojenia dla zbrojenia płyty dolnej i górnej z uwzględnieniem najkorzystniejszej kombinacji maty i prętów zbrojeniowych
  • Indywidualne dostosowanie propozycji zbrojenia
  • Wyniki zbrojenia fundamentu na szczegółowych rysunkach zbrojenia
  • Wyniki wyświetlane w tabelach i grafice
  • Wizualizacja fundamentu, słupów i zbrojenia w renderowaniu 3D
 2. Wprowadzanie danych

  Fundamenty są przypisywane graficznie poprzez wybranie podpór za pomocą funkcji [Wybierz] w graficznym interfejsie użytkownika programu RFEM/RSTAB oraz poprzez określenie przypadków obciążeń, które mają zostać zaprojektowane. W przejrzystych oknach wprowadzania można szybko i łatwo zdefiniować wszystkie inne szczegóły fundamentów.

  Oprócz wszystkich sił podporowych z programu RFEM/RSTAB można określić dodatkowe obciążenia, które należy uwzględnić podczas wymiarowania fundamentów. Dostępne są następujące dodatkowe obciążenia:

  • Stałe obciążenie powierzchniowe wynikające z pokrycia ziemią
  • Ujemne obciążenie powierzchniowe, na przykład spowodowane ruchem
  • Poziom wód gruntowych do wzniesienia
  • Skoncentrowane obciążenia w dowolnym położeniu na płycie fundamentowej
  • Obciążenia liniowe z dowolnym rozkładem na płycie fundamentowej
 3. Obliczenia

  Możliwe jest wykonanie następujących projektów:

  • Obliczanie stanu granicznego równowagi
  • Obliczanie stanu granicznego nośności
  • Obliczanie uszkodzenia gruntu (nacisku na glebę)
  • Wytrzymałe obciążenia mimośrodowe
  • Obliczenia skręcania fundamentu i ograniczenia szczeliny dylatacyjnej
  • Konstrukcja przesuwna
  • Obliczanie rozliczeń
  • Obliczenia wytrzymałości na zginanie płyty i wiadra
  • Obliczanie wytrzymałości na przebicie

  Wymiary fundamentu i łyżki mogą być zdefiniowane przez użytkownika lub określone przez moduł. Można ręcznie edytować określone zbrojenie. W takim przypadku projekty są automatycznie aktualizowane.

 4. Wyniki

  Program tworzy propozycję zbrojenia dla zbrojenia górnej i dolnej płyty. Program automatycznie wyszukuje najkorzystniejszą kombinację maty i prętów zbrojeniowych. W razie potrzeby pręty zbrojeniowe są rozkładane w dwóch obszarach zbrojenia przez skrócenie. Propozycję zbrojenia można modyfikować indywidualnie poprzez:
  • Zastosowanie innego rodzaju maty
  • Indywidualna kontrola średnicy i rozstawu dodanych prętów zbrojeniowych
  • Swobodny wybór szerokości powierzchni zbrojenia
  • Indywidualne ograniczenie zbrojenia

  Można wyświetlić fundament w doskonałej jakości renderowania, w tym zbrojenia. Na renderowaniu, a także na maksymalnie siedmiu rysunkach zbrojenia o różnych wymiarach, gotowych do budowy, moduł przedstawia propozycję rozwiązania dla projektu łyżki. W tym miejscu można również modyfikować liczbę, położenie, średnicę i rozstaw używanych prętów. Można również określić kształt zastosowanych łączy.

  Wymiary płyty fundamentowej i łyżki można określić za pomocą modułu dodatkowego lub zdefiniować przez użytkownika. Przejrzyste okna wyświetlają wyniki każdego wykonanego projektu, w tym wszystkie wartości pośrednie. Są one ujęte w zmniejszonym protokole wydruku, który stanowi weryfikowalną analizę strukturalną.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
760,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 5
RFEM

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (en)

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect dla programu RFEM | Analityczna analiza deformacji konstrukcji płytowych

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD